En nordisk bank

Danske Bank är en stor nordisk bank med starka lokala rötter och med verksamhet i 12 länder över hela världen. Vi är en modern bank för människor och företag och vi har djup ekonomisk kompetens och ledande, innovativa lösningar.

I dag servar vi privatkunder, företag och institutionella organisationer. Utöver traditionella banktjänster erbjuder vi också försäkring och pension, bolånekredit, förmögenhetsförvaltning, fastighetsfinansiering och leasingtjänster.

Danske Bank Sverige i tal

Medarbetare


1500 anställda

Banken i Sverige


5:e största bank

Privatkunder


140 000 privatkunder

Företagskunder


34 000 företagskunder

Våra kärnmarknader

Sverige
Danmark
Norge
Finland
Sverige

Vi är Sveriges femte största bank och en utmanare bland storbankerna. Tack vare våra tekniska och digitala styrkor, kombinerat med lokal och nordisk kompetens, vill vi skapa värde för kunderna och stärka vår position på den svenska marknaden. Vår svenska verksamhet startade 1837, då finansieringsbehovet i byggbranschen i sydvästra Sverige ledde till grundandet av Öst-Götha Bank, sedermera Östgöta Enskilda Bank. En stark tillväxt inom jordbruksindustrin bidrog till stor framgång för banken bland lokala och regionala bönder.

Danske Bank i Sverige är resultatet av flera fusioner och förvärv som kulminerade 1997 i sammanslagningen av 17 regionala svenska banker. Här blev vi den första utländska banken med ett brett filialnät i Sverige, idag cirka 25 kontor och fyra finanscenter.

Se våra erbjudanden och tjänster

Danmark

I Danmark går Danske Banks rötter tillbaka till 1871 då Den Danske Landmandsbank grundades, och genom åren har banken vuxit genom fusioner med en rad lokala och regionala finansinstitut. En av de viktigaste fusionerna skedde 1990, när Den Danske Landmandsbank fusionerades med två av de andra större danska bankerna. Det ledde till att Danske Bank blev den största banken i Danmark.

Vi har en stark position på den danska marknaden, och just för att vi är en stor bank i Danmark vill vi spela en viktig roll i det danska samhället och ställa vår expertis till förfogande. Inte bara för våra kunder utan också för att bidra till att skapa generell tillväxt i samhället.

Läs mer om våra erbjudanden och tjänster

Norge

I Norge är vi den tredje största banken och ser oss själva i en utmanarposition med en stark ambition att växa. Vi ger service åt privat- och företagskunder och stora verksamheter från 28 filialer och fyra regionala finanscenter över hela Norge. Vår fördel på den norska marknaden är att vi är en stor och solid bank som är väl rustad att tillmötesgå ett brett spektrum av kunder. Samtidigt kan vi reagera snabbt på kundernas behov av att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar.

Vi kan spåra våra norska rötter tillbaka till 1859, då den första norska affärsbanken grundades i Trondheim. Sedan dess har den vuxit genom fusioner mellan lokala och regionala finansinstitut, men vårt norska huvudkontor ligger fortfarande i Trondheim.

Läs mer om våra erbjudanden och produkter

Finland

Vi är den tredje största banken i Finland och har gott underlag för att växa i framtiden. Vår ambition är att utveckla vår starka position genom att fortlöpande erbjuda lösningar och rådgivning som gör det lätt att använda banken och fatta viktiga ekonomiska beslut.

Vår finska historia började 1887, när regeringen öppnade en bank som var knuten till de lokala postkontoren. Regeringen ägde banken i mer än 100 år och utvecklade den bl.a. genom att bidra till att finansiera Finlands växande industri och uppförandet av privata bostäder. Ända från början har vi spelat en avgörande roll i moderniseringen av den finska bankmarknaden. Till exempel blev det mycket lättare att göra inbetalningar när vi införde det första moderna betalningssystemet, postgiro, och våra finska bankkunder var de första i världen att utföra sina bankärenden på mobiltelefonen.

Läs mer om våra erbjudanden och tjänster

Essensen i Danske Bank

Essensen i Danske Bank

Essensen är kärnan i banken som vi bygger vår verksamhet kring. Den definierar vår vision, strategiska kärna, våra kundlöften och kärnvärderingar.

Kundlöften

Vi hjälper kunder att bli ekonomiskt trygga och uppnå sina ambitioner genom att göra det enkelt för dem att utföra sina dagliga bankärenden och fatta viktiga ekonomiska beslut.

Strategisk kärna

Vi är en modern bank som med djup finansiell expertis erbjuder ledande och innovativa lösningar för privatpersoner och företag i Norden.

Vår vision är att vara den mest tillförlitliga finansiella partnern

Våra kärnvärden

 • Vi levererar EXPERTIS

  För oss, betyder expertis att:

  • leverera konkurrenskraftiga finansiella lösningar med hjälp av den bästa förmågan och tekniken
  • lyssna på kunden och komma med relevanta råd och erbjudanden
  • vara en proaktiv vägvisare för våra kunder
  • veta när man ska fatta beslut direkt och när man ska återkomma med ett svar
  • hantera misstag på ett konstruktivt sätt och alltid dra lärdom av dem
  • acceptera olika åsikter och ta hänsyn till olika perspektiv
  • expertis är hårt arbete, träna, lära och hela tiden förbättra sig
  • alltid sträva efter bästa praxis både internt och externt
  • vara ödmjuk när det gäller människors olika kompetens och vara medveten om att vi är starkare tillsammans
  • framföra våra budskap på ett enkelt och förståeligt sätt
 • Vi agerar med INTEGRITET

  För oss, betyder integritet att:

  • aldrig kompromissa med våra värderingar
  • hålla en hög etisk standard och driva vår verksamhet på ett välordnat sätt
  • vara pålitlig och alltid hålla vad man lovar vara ärlig, öppen och förutsägbar
  • skapa förtroende med hjälp av hög kvalitet, precision och snabbhet
  • behandla andra med respekt
  • inse vår inverkan på samhället och ta vårt ansvar för den
  • bidra på ett ansvarsfullt sätt till de samhällen vi är en del av
  • bygga och underhålla goda relationer med våra viktigaste intressenter
 • Vi skapar VÄRDE

  Att skapa värde betyder för oss att:

  • vara medveten om att långsiktigt aktieägarvärde skapas genom att leverera värde till kunderna
  • förstå kundernas behov och hjälpa dem att uppnå sina ambitioner
  • ta initiativ innan våra kunder ens har uttryckt sina behov
  • skapa förutsättningar för och stödja en stark personlig prestation och belöna kundorienterat beteende
  • ge människor förutsättningar att agera
 • Vi gör framsteg genom AGILITET

  För oss betyder agilitet att:

  • ständigt anpassa oss till förändringar inom vår bransch och vår marknad
  • förnya våra erbjudanden och tjänster genom att förstå och bemöta kundernas förändrade behov
  • förstå de trender som formar vår bransch och att själva ligga i framkant kontinuerligt förbättra kundupplevelsen
  • ständigt hitta nya sätt att minska kostnader och öka effektiviteten'göra saker enkla, bekväma och lätta att förstå
  • ompröva befintliga rutiner och beteenden
  • vara tillgängliga och reagera snabbt
  • vara smidiga och kunna dra fördel av nya möjligheter
  • hitta nya sätt att navigera genom det komplexa
 • Vi tror på SAMARBETE

  För oss betyder samarbete att:

  • ta hänsyn till externa och interna intressenters olika perspektiv
  • bidra till att hitta de bästa möjliga lösningarna för kunderna och koncernen
  • uppmuntra dialog och diskussioner som därefter följs av ett handlingskraftigt agerande
  • vara hjälpsam och stödjande gentemot kunder och kollegor ta sitt ansvar oavsett organisatoriska gränsdragningar
  • ge konstruktiv återkoppling och hjälpa andra att lyckas och växa
  • utmana andra med utgångspunkt från förståelse och expertis
  • vara uppriktig och uppmärksam mot andra
  • dela arbetsbörda lika väl som framgångar
  • uppmuntra initiativ och engagemang
  • öppet dela med sig av idéer för att skapa gemensamma lösningar

Partnership - samarbeta med oss

I den snabbt föränderliga värld vi lever i så tror vi att öppenhet och samarbete är avgörande för att tillsammans med våra samarbetspartners kunna skapa nya innovativa lösningar.

Läs mer om Partnership

Om Danske Bank

Vi är en nordisk bank med starka lokala rötter och kopplingar till världen. Hjärtat i vår verksamhet är våra 22 000 medarbetare, som arbetar i 11 länder. Läs mer på vår globala webbplats.
Läs mer

Bolagsstyrning

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra vår bolagsstyrning och genomföra bästa praxis. Läs mer på vår globala webbplats.
Läs mer

Hållbarhet

På Danske Bank drivs vi av en ambition att skapa långsiktiga värden för våra kunder, medarbetare, ägare och investerare och för de samhällen vi verkar i.
Läs mer