Content is loading
Gå till huvudinnehåll

En drivkraft för tillväxt och utveckling

I över 150 år har Danske Bank eftersträvat att vara en drivkraft för tillväxt och utveckling i samhället. Vi har utvecklats sida vid sida med de samhällen vi är en del av, och våra rådgivningstjänster, expertis och finanslösningar har hjälpt privatpersoner, familjer, företag och organisationer förverkliga sina ambitioner och sin potential.

Med långsiktig hållbar utveckling som vår ambition, fortsätter vi arbeta dagligen för att bli den bästa möjliga banken, till förmån för våra kunder, medarbetare, aktieägare och de samhällen vi är en del av.

Danske Bank i tal


Hjälper kunder i 8 länder


Fler än 200.00 små- och medelstora företagskunder


Mer än 35 procent av de stora företagen i Norden


Fler än 20.000 medarbetare

Vårt syfte

Danske Banks syfte är centralt för vår identitet, hur vi samarbetar med varandra och hur vi bedriver vår verksamhet – för våra kunder, medarbetare, investerare och vårt samhälle. Vårt syfte ligger till grund för vår strategi och vår ambition att bli en bättre bank för alla våra intressenter.
Läs mer om vårt syfte

Forward ’28 - vår strategi

I dag är Danske Bank en fokuserad, nordisk bank med stark marknadsnärvaro i Danmark, Sverige, Finland och Norge. Med vår nya strategi har vi tydliga ambitioner att fortsätta arbetet med att stärka vår position som en ledande bank i Norden och göra betydande investeringar i kunderbjudanden.
Läs mer om vår strategi

Våra kärnmarknader

Vi är Sveriges femte största bank och en utmanare bland storbankerna. Tack vare våra tekniska och digitala styrkor, kombinerat med lokal och nordisk kompetens, vill vi skapa värde för kunderna och stärka vår position på den svenska marknaden. Vår svenska verksamhet startade 1837, då finansieringsbehovet i byggbranschen i sydvästra Sverige ledde till grundandet av Öst-Götha Bank, sedermera Östgöta Enskilda Bank. En stark tillväxt inom jordbruksindustrin bidrog till stor framgång för banken bland lokala och regionala bönder.

Danske Bank i Sverige är resultatet av flera fusioner och förvärv som kulminerade 1997 i sammanslagningen av 17 regionala svenska banker. Här blev vi den första utländska banken med ett brett filialnät i Sverige.

Se våra erbjudanden och tjänster

I Danmark går Danske Banks rötter tillbaka till 1871 då Den Danske Landmandsbank grundades, och genom åren har banken vuxit genom fusioner med en rad lokala och regionala finansinstitut. En av de viktigaste fusionerna skedde 1990, när Den Danske Landmandsbank fusionerades med två av de andra större danska bankerna.

Vi har en stark position på den danska marknaden, och just för att vi är en stor bank i Danmark vill vi spela en viktig roll i det danska samhället och ställa vår expertis till förfogande. Inte bara för våra kunder utan också för att bidra till att skapa generell tillväxt i samhället.

Läs mer om våra erbjudanden och tjänster

I Norge är vi den tredje största banken och ser oss själva i en utmanarposition. Vi ger service åt privat- och företagskunder och stora verksamheter. Vår fördel på den norska marknaden är att vi är en stor och solid bank som är väl rustad att tillmötesgå ett brett spektrum av kunder. Samtidigt kan vi reagera snabbt på kundernas behov av att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar.

Vi kan spåra våra norska rötter tillbaka till 1859, då den första norska affärsbanken grundades i Trondheim. Sedan dess har den vuxit genom fusioner mellan lokala och regionala finansinstitut, men vårt norska huvudkontor ligger fortfarande i Trondheim. 1999 slogs banken samman med Danske Bank.

Läs mer om våra erbjudanden och produkter

Vi är den tredje största banken i Finland och har gott underlag för att växa i framtiden. Vår ambition är att utveckla vår starka position genom att fortlöpande erbjuda lösningar och rådgivning som gör det lätt att använda banken och fatta viktiga ekonomiska beslut.

Vår finska historia började 1887, när regeringen öppnade en bank som var knuten till de lokala postkontoren. Regeringen ägde banken i mer än 100 år och utvecklade den bl.a. genom att bidra till att finansiera Finlands växande industri och uppförandet av privata bostäder. Ända från början har vi spelat en avgörande roll i moderniseringen av den finska bankmarknaden. Till exempel blev det mycket lättare att göra inbetalningar när vi införde det första moderna betalningssystemet, postgiro, och våra finska bankkunder var de första i världen att utföra sina bankärenden på mobiltelefonen. 2006 slogs banken samman med Danske Bank.

Läs mer om våra erbjudanden och tjänster

Sponsorship Portal

Danske Bank har som ambition att verka för en hållbar miljö och att bidra till en långsiktig tillväxt och utveckling i de länder där vi är verksamma. Därför inriktas våra sponsorskap på aktiviteter och initiativ som främjar hållbarhet, tillväxt, finansiell kompetens och utveckling av det lokala samhället.
Till Danske Banks Sponsorship Portal

Partnership

I den snabbt föränderliga värld vi lever i så tror vi att öppenhet och samarbete är avgörande för att tillsammans med våra samarbetspartners kunna skapa nya innovativa lösningar.
Läs mer om Partnership

Presskontakt

Här hittar du presskontakt, pressmeddelanden, nyheter och vår bildbank
Läs mer

Investor Relations

På våra Investor Relations-sidor hittar du bland annat kvartalsrapporter, årsredovisningar och faktaböcker. 
Läs mer

Hållbarhet

På Danske Bank drivs vi av en ambition att skapa långsiktiga värden för våra kunder, medarbetare, ägare och investerare och för de samhällen vi verkar i.
Läs mer om hållbarhet