Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Hållbarhet på Danske Bank

Som en av de ledande nordiska finansiella aktörerna har Danske Bank ett särskilt ansvar att skapa långsiktigt värde för alla våra intressenter och bidra till ett hållbart samhälle.

Våra fokusområden

Vi hjälper kunder nå deras hållbarhetsambitioner genom finansiering och investeringar.

Vårt mål stöttar det Globala målet för hållbar utveckling (SDG) #13: Bekämpa klimatförändringarna.

Läs mer

Vi stödjer nya företag med att skapa hållbar tillväxt

Vårt mål stöttar det Globala målet för hållbar utveckling (SDG) #8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Läs mer

Vi hjälper människor med ekonomisk medvetenhet och kompetens.

Vårt mål stöttar det Globala målet för hållbar utveckling (SDG) #4: God utbildning för alla.

Läs mer

Vi agerar på ett ansvarsfullt och transparent sätt.

Vårt mål stöttar det Globala målet för hållbar utveckling (SDG) #16: Fredliga och inkluderande samhällen.

Läs mer

Vi främjar välbefinnande, mångfald och inkludering på vår arbetsplats.

Vårt mål stöttar det Globala målet för hållbar utveckling (SDG) #5: Jämställdhet.

Läs mer

Vi minimerar vårt egna klimatavtryck.

Vårt mål stöttar det Globala målet för hållbar utveckling (SDG) #13: Bekämpa klimatförändringarna.

Läs mer

Climate Action Plan

Danske Bank Climate Action Plan visar hur finansierade utsläpp i verksamheten ska reduceras fram till 2030. Vi har satt Science Based Targets för att öka transparensen kring våra mål.
Läs Danske Banks Climate Action Plan

Danske Banks Hållbarhetsrapport

I Danske Banks Sustainability Report 2022 beskrivs vår strategi, vår verksamhet och resultaten för 2022.
Ladda ned rapporten

Sustainability Fact Book

Vår Sustainability Fact Book 2022 är ett komplement till Danske Bank hållbarhetsrapport. Faktaboken innehåller uppgifter om hållbar finansiering, bankens miljöpåverkan, sociala indikatorer och styrning.

Ladda ned Sustainability Fact Book

Sponsring

Vi vill spela en aktiv roll i de samhällen där vi verkar. Ett sätt att göra det på är att till exempel sponsra initiativ som främjar kunskap om ekonomi. Du kan ansöka om sponsring genom vår nordiska sponsringsportal. 

Vår strategi

Läs mer om Danske Banks hållbarhetsstrategi, våra policy-dokument och alla de internationella initiativ och standarder som vi arbetar med.
Läs mer

Ansvarsfull finansiering

Läs mer om initiativ som vi finansierar och investerar i och få de senaste nyheterna.
Läs mer

Livet på Danske Bank

Träffa några av våra kollegor från olika länder som delar med sig om livet, jobbet och kulturen hos Danske Bank.
Läs mer