Hållbarhet

På Danske Bank drivs vi av en ambition att skapa långsiktiga värden för våra kunder, medarbetare, ägare och investerare och för de samhällen vi verkar i. För att kunna göra det i den föränderliga värld vi lever i, ser vi att långsiktigt värdeskapande och ett aktivt hållbarhetsarbete går hand i hand. Som en del i det finansiella systemet har vi en viktig roll och ansvar för att främja en hållbar utveckling utifrån de utmaningar som vårt samhälle står inför.

Hållbarhet för oss

För oss handlar hållbarhet om att ta ansvar inom de områden där banken har möjlighet att påverka, dels direkt genom att ta ansvar för vår egen verksamhets påverkan och dels indirekt genom att integrera hållbarhetsaspekter i de affärer vi gör med våra kunder. Vi är övertygade om att vi investerar i såväl våra kunders som våra anställdas framtid när vi tar ansvar för de sociala och miljömässiga effekterna av vår verksamhet.

Vi strävar efter att hela tiden utveckla vårt arbete och att öka transparensen kring hur vi arbetar.

Läs mer

Ansvarsfull arbetsgivare

Grunden för kundorienterad verksamhet skapas genom samarbete mellan kompetenta, ambitiösa och engagerade medarbetare som trivs och utvecklas på arbetet. Vi strävar därför efter att erbjuda attraktiva möjligheter för nuvarande och framtida medarbetare.

Danske Bank Sverige har cirka 1400 medarbetare och är representerat över hela Sverige. Vi är en del av Danske Bank-koncernen, som har mer än 19.000 anställda och verksamhet i 16 länder. För oss som internationell koncern är det viktigt att vara en bra arbetsgivare som erbjuder våra medarbetare goda utvecklingsmöjligheter, en trivsam arbetsmiljö och en sund balans mellan arbete och privatliv.

För oss är det viktigt att kunna attrahera och behålla de medarbetare som delar våra värderingar, har rätt kompetens och som kan och vill vara med och utveckla vår organisation. Vi strävar därför efter att skapa en inkluderande kultur för att vara en attraktiv arbetsgivare för alla. Varken levnadsvillkor, etnisk tillhörighet, religion, ålder, kön eller sexuell läggning inverkar på anställning eller villkor och förutsättningar för utveckling i banken.

En grundläggande princip för oss är att vi vill ge våra medarbetare möjlighet att prestera enligt sin fulla förmåga. En förutsättning för det är ett stimulerande och engagerande ledarskap, där våra medarbetare genom att samarbeta skapar värde för våra kunder samtidigt som den enskilde individen bemöts med respekt och ges förutsättningar till utveckling. Löpande under året tillfrågas alla medarbetare anonymt om hur de upplever sin arbetssituation i vår Engagement Survey.

 

Relaterade artiklar

Hälsa och balans i livet

Jämställdhet och mångfald

Livslångt lärande

Medarbetarundersökning

Sponsorer

Vi vill aktivt bidra till de samhällen där Danske Bank är verksamma. Det gör vi exempelvis genom sponsoraktiviteter som främjar finansiell förståelse och samhällsutveckling. Använd vår sponsorportal om du vill ansöka om sponsring.

Läs mer

Ansvarsfulla kundrelationer

Det är kundens behov och utmaningar som är utgångspunkten för vår verksamhet. Därför gör vi vårt bästa för att på ett ansvarstagande sätt lyssna och förstå våra kunders behov och ambitioner.

Läs mer

Bidrag till samhället

Med vår samhällssatsning vill vi att nästa generation konsumenter ska kunna fatta informerade beslut om hur man sparar, spenderar, lånar och hanterar pengar.

Läs mer

Miljömässig påverkan

Genom att systematisk arbeta med att begränsa och påverka de negativa miljömässiga effekterna vill vi vara en positiv kraft. Vi mäter och följer våra utsläpp i hela koncernen.

Läs mer