Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Hållbarhet på Danske Bank

Som en av de ledande nordiska finansiella aktörerna har Danske Bank ett särskilt ansvar att skapa långsiktigt värde för alla våra intressenter och bidra till ett hållbart samhälle.

Danske Banks hållbarhetsmål

 

3c8c834b-00090258-69d22ac1

Danske Banks Hållbarhetsrapport

I Danske Banks Sustainability Report 2020 beskrivs vår strategi, vår verksamhet och resultaten för 2020.
Ladda ned rapporten

Sustainability Fact Book

Vår Sustainability Fact Book 2020 är ett komplement till Danske Bank hållbarhetsrapport. Faktaboken innehåller uppgifter om hållbar finansiering, bankens miljöpåverkan, sociala indikatorer och styrning.

Ladda ned Sustainability Fact Book

Sponsring

Vi vill spela en aktiv roll i de samhällen där vi verkar. Ett sätt att göra det på är att till exempel sponsra initiativ som främjar kunskap om ekonomi. Du kan ansöka om sponsring genom vår nordiska sponsringsportal. 

Vår strategi

Läs mer om Danske Banks hållbarhetsstrategi, våra policy-dokument och alla de internationella initiativ och standarder som vi arbetar med.
Läs mer

Ansvarsfull finansiering

Läs mer om initiativ som vi finansierar och investerar i och få de senaste nyheterna.
Läs mer

Hållbar arbetsplats

En bra arbetsplats fokuserar både på den fysiska, strukturella och kulturella dimensionen av hållbarhet. Läs mer om hur vi skapar en hållbar arbetsplats på Danske Bank.
Läs mer