Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Hållbarhet i Danske Bank

Som en av de ledande nordiska finansiella aktörerna har Danske Bank ambitionen att vara en del av att hitta lösningar till utmaningarna som vår planet och våra samhällen står inför. Vi är engagerade i att skapa hållbara framsteg och vi tror att inkludering av hållbarhet i alla delar av vår verksamhet är fundamental för att skapa varaktigt värde för våra intressenter.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med hållbarhet i hela vår verksamhet och hur vi hjälper kunder nå sina hållbarhetsambitioner genom finansiering och investering.

Våra fokusområden

Climate Action Plan

Danske Bank Climate Action Plan visar hur finansierade utsläpp i verksamheten ska reduceras fram till 2030. Vi har satt Science Based Targets för att öka transparensen kring våra mål.​​

Läs Danske Banks Climate Action Plan

Danske Banks Hållbarhetsrapport

I Danske Banks Sustainability Report 2022 beskrivs vår strategi, vår verksamhet och resultaten för 2022.
Ladda ned rapporten

Sustainability Fact Book

Vår Sustainability Fact Book 2022 är ett komplement till Danske Bank hållbarhetsrapport. Faktaboken innehåller uppgifter om hållbar finansiering, bankens miljöpåverkan, sociala indikatorer och styrning.

Ladda ned Sustainability Fact Book

Sponsring

Vi vill spela en aktiv roll i de samhällen där vi verkar. Ett sätt att göra det på är att till exempel sponsra initiativ som främjar kunskap om ekonomi. Du kan ansöka om sponsring genom vår nordiska sponsringsportal.

Till Sponsorship-portalen

Vår strategi

Med vår strategi har vi tydliga ambitioner att fortsätta arbetet med att stärka vår position som en ledande bank i Norden och göra betydande investeringar i kunderbjudanden.
Läs mer

Investor Relations

På våra Investor Relations-sidor hittar du bland annat kvartalsrapporter, årsredovisningar och faktaböcker. 
Läs mer

Vårt syfte

Danske Bank syfte är centralt i vår identitet, hur vi samarbetar med varandra och hur vi bedriver vår verksamhet - för våra kunder, medarbetare, investerare och vårt samhälle.
Läs mer