Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Banks Quarterly House View Q3 2018

Investerare undervärderar styrkan av den globala högkonjunkturen
Även om vi gått in i den sena fasen av konjunkturuppgången, räknar vi med fortsatt medvind för börserna, inte minst i Europa och på tillväxtmarknaderna. Enligt vår uppfattning har de flesta investerare en för negativ syn på marknadsutvecklingen.

Läs hela Quarterly House View för Q3 2018 här