Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Banks Boprisindikator November – tillfälligt dämpad prisnedgång

Danske Banks Boprisindikator, som avser prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun, visar att priserna gick ned med 0.3 procent i november, -0.4 procent justerat för säsongsfaktorer. Sjunkande priser på storleksklasser upp till 100kvm var det som bidrog till prisnedgången under november medan det är värt att notera att bostadsrätter större än 100kvm faktiskt steg i pris. Omsättningen är dock relativt låg för så stora lägenheter, vilket gör att priserna är volatila på månadsbasis. Omsättningen fortsätter att vara i linje med trenden som rådde före pandemin, 2015-2019.

Prisutvecklingen kommande månader

Boprisindikatorn indikerar att nedgången i bostadspriserna bromsade in under november jämfört med månaden innan. Detta ser vi dock som tillfälligt. Riksbanken höjde som väntat styrräntan med 75 baspunkter vid novembermötet, något som troligtvis inte helt reflekteras i nedgången. Hushållen blir dessutom allt mer oroliga för att förlora jobben i takt med att allt fler företag annonserar varsel samt att konkurser stiger, om än från en låg nivå. Riksbanken flaggar dessutom för ytterligare en höjning vid februarimötet, upp till 2.75%. Det är även vår hållning men risken är tiltad för en än större höjning än så. Kommande månader lär därmed präglas av ytterligare nedgångar på bostadsmarknaden. 

Bostadspriserna har hittills, sedan pristoppen i mars enligt Valueguards index, sjunkit med 12.4% s.a., vi vidhåller vår hållning om att en nedgång med totalt 20 p.e sedan pristoppen är att räkna med. Det innebär ytterligare nedgångar om 8 p.e är att vänta härifrån. Det skulle ta prisnivån tillbaka till den prisnivå som rådde sommaren 2020. 

Kommentar från Michael Grahn:
”Stockholms bostadsrättspriser tog vad som ser ut som en välbehövlig andhämtningspaus i den kraftiga nedgång som skett hittills under året. Men med tanke på att den fulla effekten av Riksbankens gjorda och kommande höjningar ännu inte syns i bostadsräntorna så lär nedgången ta förnyad fart inom kort. Därtill ligger amorteringskraven fast, reallönerna fortsätter falla, elpriserna skjuter fart igen, arbetsmarknaden vacklar och värdet på hushållens finansiella tillgångar fortsätter även de ner. Sammantaget pekar egentligen allt på ett fortsatt prisfall.”

För mer information kontakta:

Chefekonom
Michael Grahn
08 568 805 88
Twitter: @MichaelGrahn1
mika@danskebank.se

Makroanalytiker
Therese Persson
08 568 805 58
Twitter: @1TheresePersson
thp@danskebank.se

Danske Banks Boprisindikator baseras på uppgifter om avslutade bostadsaffärer från bostadssajten Hemnet och ger samtidigt en prognos om utfallet av Valueguards Housing Index (HOX) för bostadsrätter i Stockholm.