Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Bank Skog & Ekonomi: Sågverken sågar ihjäl marknaden

Trävarukonjunkturen har vänt ned samtidigt som sågverken producerar på rekordnivå. Lagren av sågade varor fylls nu snabbt då köparna vet att virket blir billigare i morgon. Enda räddningen för stunden är den svaga kronkursen. Massaindustrin bör kunna se fram emot en positiv start på 2015 med höjda massapriser samtidigt som industrinedläggningar, stormar och norsk import gör att man sitter mätt och nöjd vad gäller massaveden. Skogsägarna får nog räkna med sänkta eller i bästa fall stillastående priser på timmer och massaved i vinter.

Noterat är också att trävarubranschen, som ofta beskylls för att vara extremt konservativ med låg förädlingsgrad, nu börjat investera sig närmare kund genom kraftig expansion i bygghandelssektorn.

Skog & Ekonomi nummer 4/2014 bifogas detta utskick och innehåller följande huvudrubriker:

 • Sågverken sågar ihjäl marknaden
  De senaste månaderna har sågverken producerat på rekordnivåer och under 2014 beräknas produktionen i Europa öka med 6 % jämfört med 2013. Sverige ökar mest+ 9 % vilket innebär en produktion i nivå med 2007 då högkonjunkturen toppade och timmerlagren från Gudrun var fulla. Vår bedömning är att vi får vänta tills våren 2016 innan priserna vänder upp igen.

 • USA blir sågverkens räddningsplanka inom några år
  USA:s byggstarter är fortfarande något av de lägsta som skådats på 60 år samtidigt som befolkningen dubblats under denna period. Det uppdämda behovet av både nybyggnation och renovering är enormt. Kanada producerar nu på uthålliga maxnivåer och värnar om den etablerade exporten till Kina. Inom några år går inte denna ekvation ihop. Svenska sågverk spås då mycket goda exportmöjligheter.

 • Sågverkens investeringar i bygghandeln driver fram nya produkter
  Under senaste år har några trävaruföretag investerat sig närmare kunden genom en kraftig expansion inom bygghandelssektorn. Den bransch som ofta beskylls för att vara extremt konservativ och med låg förädlingsgrad måste nu kommunicera direkt med byggaren. Detta har genererat nya innovativa produkter.

 • Dessutom i Skog & Ekonomi nr 4/2014:
  - Massamarknaden: Massamarknaden 2015 ser stark ut
  - Timmer och massaved: Välförsörjd industri i vinter
  - Fastighetsmarknaden: Priserna har gått upp i Sydsverige men sjunker i mellersta och norra Sverige
  - Tips till skogsägare: Fortfarande gott läge för slutavverkning
  - Ränta och valuta: Kroneffekten på industrin uteblir - eller?
  - Kända profilers syn på virkesmarknaden

Nyhetsbrevet Skog & Ekonomi produceras av Danske Bank Sverige Skog & Lantbruk och utkommer fyra gånger per år. Brevet är riktat till yrkesverksamma i branschen samt skogsägande privatpersoner och innehåller bland annat en ekonomisk analys av läget för skog och skogsprodukter, aktuell information från tongivande aktörer inom näringen, nyheter och handfasta tips till skogsägare.

Skog & Ekonomi nummer 4/2014
Här finns ett arkiv med tidigare utgåvor

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Freij
Affärsområdeschef Skog och Lantbruk
070-510 52 75
johan.freij@danskebank.se

Bernd Schmitz
Presschef, Danske Bank Sverige
0767-21 60 73
bernd.schmitz@danskebank.se