Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Virkessvackan blev en ålderssvacka

Den av skogsindustrin fruktade virkessvackan är nu borta. Efter ett intensivt skogsvårds- och förädlingsarbete har virkesförrådet ökat med en miljard kubikmeter sedan 1970. Däremot tonar nu en åldersvacka upp där slutavverkningsåldrarna sjunker dramatiskt. Om avverkningen ska fortsätta på dagens nivåer måste Skogsvårdslagen moderniseras. Sveriges mål om ett fossilfritt samhälle ställer samtidigt ytterligare krav på ett intensifierat skogsvårdsarbete. Detta framgår bland annat av Danske Banks nyhetsbrev Skog & Ekonomi nummer 4 - 2015.

Årets sista nyhetsbrev tar upp en rad aktuella ämnen inom skogsnäringen:

Rotsektorn dominerar svensk trävarukonsumtion
Det minskade ROT-avdraget kan påverka trävarukonsumtionen avsevärt. Det står klart då drygt 40 procent, motsvarande drygt 2 miljoner m3 av den svenska trävarukonsumtionen går till ROT-sektorn.

Prisfall på massa de kommande två åren 
Som en direkt följd av stora kapacitetstillskott i Norden och övriga världen räknar banken med prisfall på massa de närmaste två åren. Valutorna i flera viktiga producentländer har försvagats kraftigt mot US dollarn. Det innebär större rörelsemarginaler och ett större utrymme att sänka priserna i det fall marknadsbalansen försvagas.

Köpläge för skogsmark i Västernorrland 
Skogsmarken i Västernorrland har under en lång tid haft en lågprisstämpel. Med ett exceptionellt läge med flera stora industrisatsningar i området ser vi ett köpläge i området.

Läs hela Skog & Ekonomi nummer 4

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Freij
Affärsområdeschef Skog och Lantbruk, Danske Bank Sverige
0752-48 12 61, 070-510 52 75
johan.freij@danskebank.se

Nyhetsbrevet Skog & Ekonomi produceras av Danske Bank Sverige Skog & Lantbruk och utkommer fyra gånger per år. Brevet är riktat till yrkesverksamma i branschen samt skogsägande privatpersoner och innehåller bland annat en ekonomisk analys av läget för skog och skogsprodukter, aktuell information från tongivande aktörer inom näringen, nyheter och handfasta tips till skogsägare.

Gå till arkivet med tidigare utgåvor

Danske Bank Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med över 400 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har ett 50-tal bankkontor och sex regionala Finanscenter och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank. För mer information besök twitter.com/danskebankse, facebook.com/danskebanksverige.