Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Rysslands invasion påverkar den svenska skogssektorn

Den pågående invasionen i Ukraina har orsakat oerhörda lidanden och kommer att påverka ekonomin och våra samhällen under lång tid. Skogsnäringen är inte undantagen. Skulle oron och osäkerheten dämpa både konsumtion och investeringsvilja så kan det leda till allvarliga konsekvenser för hela världsekonomin som i sin tur påverkar den svenska skogsindustrin.

Det framkommer i Danske Banks senaste analys ”Skog & Ekonomi” som fokuserar på den globala marknaden för skogsprodukter – och vad svenska skogsägare bör tänka på i tider av osäkerhet och snabb förändringstakt. 

– I det kortare perspektivet kommer kriget i Ukraina att generera höjda energipriser som ökar kostnaderna för avverkning, transporter och inte minst den elintensiva mekaniska massaindustrin. Dessutom lär vi få se högre priser på trävaror i Europa samt dyrare massaved runt Bottenviken, säger Johan Freij, chef för affärsområde Skog & Lantbruk på Danske Bank Sverige.

Ryssland exporterar huvudsakligen björkmassaved och flis till Europa där Finland är en stor importör med cirka 9 miljoner kubikmeter år 2020. Försvinner denna virkesström lär det driva upp massavedspriserna runt hela Bottenviken. 

Ryska trävaror viktiga i Europa

Ryssland är världens största exportör av trävaror och producerar cirka 40 miljoner kubikmeter trävaror årligen varav hela 15-20 miljoner kubikmeter går till Kina. Även Ukraina har de senaste åren ökat sin trävaruexport till 3 miljoner kubikmeter.

Den europeiska importen av trävaror från Ryssland, Belarus och Ukraina uppgår till 8 miljoner kubikmeter, vilket utgör cirka 8 procent av totala konsumtionen om cirka 100 miljoner kubikmeter i Europa. De största importörerna är Tyskland, Finland, Storbritannien och Baltstaterna. 

– Försvinner dessa volymer från Europa kommer det att vara kraftigt prisdrivande och vi kan förvänta oss dyrare virke till våra byggen, säger Johan Freij.

Prishöjningar på både trävaror och pappersmassa

Med reservation för Ukrainakrigets effekter så har både sågverken och massaindustrin sedan en tid tillbaka upplevt en positiv trend med kommande prishöjningar. Trävarupriserna har vänt uppåt och efterfrågan har varit stark på i stort sett alla marknader. Sågbranschen har indikerat prishöjningar på uppemot 20 procent under våren från redan höga nivåer. 

I Danske Banks analys beskrivs också långsiktiga megatrender i skogsindustrin som ökat träbyggande, returfiberkollaps och förpackningsboom. Sammantaget indikerar detta ett ökat behov av cirka 200 miljoner kubikmeter sågtimmer och 25 miljoner ton massa under det närmaste decenniet. Den stora frågan är var man finner dessa virkesvolymer.

Råd till svenska skogsägare

Det råder stor osäkerhet nu, men enligt Johan Freij tror Danske Bank fortsatt på en uppåtgående pristrend på både timmer och massaved. Samtidigt är läget extraordinärt vilket gör att skogsägare som planerat avverkning absolut bör göra det utan att spekulera i en ytterligare prisuppgång.

Läs hela Skog & Ekonomi nr 1 2022 i bifogat pdf-dokument eller på Danske Banks webbplats. 

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Freij, affärsområdeschef Skog & Lantbruk, Danske Bank Sverige
070-510 5275, johan.freij@danskebank.se

Anna Sundblad, presschef, Danske Bank Sverige
070-644 0140, anna.sundblad@danskebank.se