Gå till huvudinnehåll

Vårt syfte

Danske Banks syfte är centralt för vår identitet, hur vi samarbetar med varandra och hur vi bedriver vår verksamhet – för våra kunder, medarbetare, investerare och vårt samhälle. Vårt syfte ligger till grund för vår strategi och vår ambition att bli en bättre bank för alla våra intressenter. Vårt syfte är:

We release the potential in people and businesses by using the power of finance to create sustainable progress today and for generations to come

Vad vi menar med de olika ord och uttryck i redogörelsen för vårt syfte

  • Release the potential in people and businesses
    Människor och företag har mängder av outnyttjad potential, och en förlust för individen är också en förlust för samhället. Hos Danske Bank tror vi att den mänskliga potentialen är den viktigaste resursen i världen och är nyckeln till att driva på positiva förändringar. Därför vill vi söka potential och inte bara hantera risker. Vi vill ge stöd åt dem som driver på förändringar, både stora och små, och bryta ned hinder för att agera.
  • The power of finance
    När vi kombinerar finansiella lösningar med kunskap gör vi det möjligt för människor, företag och samhälle att göra en skillnad och skapa en positiv utveckling. Vi tror att våra resurser har en positiv inverkan om de tillämpas med fokus och ansvar. Vi engagerar oss för att använda vår expertis och storlek för att uppnå skalfördelar – på egen hand och i samarbete med andra – samtidigt som vi skapar volym genom att uppmuntra och inspirera våra kunder att utnyttja sin potential.
  • Sustainable progress
    Vi tror att nyckeln till att skapa en positiv inverkan är att ha ett långsiktigt tillvägagångssätt. Förutom att vi engagerar oss för ett långsiktigt fokus genom att utveckla hållbara lösningar som bidrar till långsiktig positiv inverkan och som gör det möjligt för alla att ta del, gör vi också vårt för våra kortsiktiga mål.

Strategiskt fokus

Vårt strategiska fokus är att bli en bättre bank för alla, och 2019 satte vi upp fyra målsättningar för oss själva för att bli en bättre bank till 2023.


Kunder

Att vara bland de två främsta inom kundnöjdhet i allt vi gör.

Medarbetare

Minst 90 % av våra medarbetare är engagerade.

Samhället

Vi arbetar hållbart, etiskt och transparent – och ha en positiv inverkan på de samhällen vi är en del av.

Investerare

Uppnå 9-10 % avkastning på aktieägarnas kapital och en kostnads- /inkomstkvot på drygt 50.

Om oss

I 150 år har Danske Bank eftersträvat att vara en drivkraft för tillväxt och utveckling i samhället. Vi har utvecklats sida vid sida med de samhällen vi är en del av, och våra rådgivningstjänster, expertis och finanslösningar har hjälpt privatpersoner, familjer, företag och organisationer förverkliga sina ambitioner och sin potential.
Läs mer

Hållbarhet

På Danske Bank drivs vi av en ambition att skapa långsiktiga värden för våra kunder, medarbetare, ägare och investerare och för de samhällen vi verkar i.
Läs mer

Investor Relations

På våra Investor Relations-sidor hittar du bland annat våra kvartals- och årsredovisningar med finansiella resultat och resultat.
Läs mer