Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Vårt syfte

Danske Banks syfte är centralt för vår identitet, hur vi samarbetar med varandra och hur vi bedriver vår verksamhet – för våra kunder, medarbetare, investerare och vårt samhälle. Vårt syfte ligger till grund för vår strategi och vår ambition att bli en bättre bank för alla våra intressenter. Vårt syfte är:

We release the potential in people and businesses by using the power of finance to create sustainable progress today and for generations to come

Vad vi menar med de olika ord och uttryck i redogörelsen för vårt syfte

  • Människor och företag har mängder av outnyttjad potential, och en förlust för individen är också en förlust för samhället. Hos Danske Bank tror vi att den mänskliga potentialen är den viktigaste resursen i världen och är nyckeln till att driva på positiva förändringar. Därför vill vi söka potential och inte bara hantera risker. Vi vill ge stöd åt dem som driver på förändringar, både stora och små, och bryta ned hinder för att agera.
  • När vi kombinerar finansiella lösningar med kunskap gör vi det möjligt för människor, företag och samhälle att göra en skillnad och skapa en positiv utveckling. Vi tror att våra resurser har en positiv inverkan om de tillämpas med fokus och ansvar. Vi engagerar oss för att använda vår expertis och storlek för att uppnå skalfördelar – på egen hand och i samarbete med andra – samtidigt som vi skapar volym genom att uppmuntra och inspirera våra kunder att utnyttja sin potential.
  • Vi tror att nyckeln till att skapa en positiv inverkan är att ha ett långsiktigt tillvägagångssätt. Förutom att vi engagerar oss för ett långsiktigt fokus genom att utveckla hållbara lösningar som bidrar till långsiktig positiv inverkan och som gör det möjligt för alla att ta del, gör vi också vårt för våra kortsiktiga mål.