Content is loading
Siirry sisältöön

Danske Bank: Energiaomavaraisuuden vahvistaminen ja investoinnit uusiutuvaan energiaan lisäävät vihreiden lainojen kysyntää

Panostukset uusiutuvaan energiantuotantoon ja energiatehokkuuteen laajemminkin näkyvät Danske Bankissa vihreiden lainojen kysynnän kasvuna. Energiaomavaraisuuden vahvistaminen ja vihreän siirtymän edistäminen edellyttävät mittavia investointeja ja näihin liittyvä luottokysyntä tulee jatkumaan vahvana pitkään, arvioi Danske Bankin yritysasiakkaista vastaava johtaja Elina Fogelholm.

Sodan tuomasta epävarmuudesta ja korkeasta inflaatiosta huolimatta suomalaisten yritysten taloudellinen tilanne on edelleen hyvä ja luottokysyntä jatkuu vahvana. Joitakin suunnitelmia on saatettu lykätä kohonneiden kustannusten takia, mutta toisaalta pöydälle on tullut myös aivan uusia hankkeita.

”Vihreä siirtymä ja Venäjän energiariippuvuudesta irtautuminen edellyttävät mittavia investointeja. Investointeja tehdään nyt sekä uusiutuvan energian tuotantoon, kuten tuulipuistoihin ja aurinkoenergiahankkeisiin, että energiatehokkuuden lisäämiseen kiinteistöissä, liikenteessä ja tuotannossa. Tämä avaa myös monelle suomalaisyritykselle aivan uusia liiketoimintamahdollisuuksia”, kertoo Danske Bankin Suomen yritysasiakasliiketoiminnasta vastaava johtaja Elina Fogelholm.

Investoinnit hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi rahoitetaan yhä useammin vihreällä lainalla. Danske Bankin keskisuurten yritysasiakkaiden vihreiden lainojen lainatase on huhtikuun lopussa lähes kuusinkertainen viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

”Monet asiakkaamme ovat hyvin ympäristötietoisia ja haluavat ottaa sekä vastuullisuus- että kestävän kehityksen näkökulmat huomioon rahoitusvalintoja tehdessään. Meille pankkina on tärkeää, että voimme tukea asiakkaitamme heidän vihreässä siirtymässään ja olla osaltamme mukana auttamassa heitä kohti vastuullisempaa liiketoimintaa. Olemme nyt myös täydentäneet yritysten rahoitusvaihtoehtoja vihreillä lainoilla, jotka on tarkoitettu investointeihin uusiutuvan energian alueella. Tämä tuo vihreän rahoituksen mahdollisuuden myös pienempiin hankkeisiin. Jokainen mahdollisuus vähentää päästöjä kannattaa hyödyntää”, Elina Fogelholm päättää.

Vihreät lainat

Vihreällä lainalla rahoitetaan hankkeita, joilla on selkeä positiivinen vaikutus ympäristöön ja jotka edistävät siirtymää vähähiiliseen ja kestävämpään talouteen. Rahoitettavien hankkeiden tulee täyttää Danske Bankin vihreän rahoituksen viitekehyksen kriteerit (Danske Bank Green Bond Framework). Vihreän rahoituksen viitekehys noudattaa alan kansainvälisiä standardeja ja se on kolmannen osapuolen varmentama.

 

Yhteyshenkilöt:

Viestintäpäällikkö Mari Häyry, mari.hayry@danskebank.fi, p. 050 3376 028