Content is loading
Siirry sisältöön

Danske Bank Suomen tammi-joulukuu 2021: Hyvää kehitystä kannattavuudessa

Danske Bankin Suomen liiketoiminnan kokonaistuotot kasvoivat 6 prosenttia 637,4 miljoonaan euroon vuonna 2021 (599,6 milj. euroa vuonna 2020), kun palkkiotuotot kasvoivat hyvän pääomamarkkina-aktiviteetin ja hallinnoitavien varojen hyvän kehityksen myötä.

Liiketoiminnan kulut pienentyivät kustannusten johdonmukaisen hallinnan ansiosta 4 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna.

 

Luottotappiovarausten peruutukset olivat 6,8 miljoonaa euroa (luottotappiovaraukset 55,4 milj. euroa), ja luottokannan laatu pysyi hyvänä. Vuonna 2020 kirjatut luottotappiovaraukset liittyivät pääosin makrotalouden näkymiin, ja vuonna 2021 tehdyt luottotappiovarausten peruutukset toimintaympäristön parantumiseen ja järjestämättömien yritysluottojen aktiiviseen hallintaan.

Tulos ennen veroja oli 226,5 miljoonaa euroa (110,3 milj. euroa).

 

“Suomen talous on osoittautunut koronapandemian aikana kestäväksi, ja talouskasvun arvioidaan jatkuvan myös vuonna 2022. Kotitalouksilla on ollut tärkeä rooli talouden elpymisen tukemisessa, ja kuluttajien luottamus ja uuden kodin ostoaikeet ovat olleet erittäin korkealla. Korona vaikuttaa edelleen joihinkin toimialoihin, mutta työmarkkinatilanne on pysynyt odotettua parempana.

 

Danske Bank Suomen liiketoiminta kehittyi hyvin vuonna 2021, ja olen erityisen ylpeä siitä, miten vahva rooli meillä on ollut suomalaisten yritysten tukemisessa, kun ne ovat hakeneet markkinoilta pääomaa kasvuun ja laajentumiseen listautumalla pörssiin. Yritysasiakkaiden kiinnostus vihreään ja vastuullisuustavoitteisiin sidottuun rahoitukseen oli aktiivista koko vuoden, ja jatkoimme johtavana pankkina kestävän rahoituksen alueella. Meille on tärkeää tukea kestävää siirtymää kaikissa asiakassegmenteissä, ja jatkoimmekin panostuksia tuotekehitykseen ja asiantuntijoidemme kouluttamiseen. Tämän työn tuloksena näimme keskikokoisten yritysasiakkaiden keskuudessa selvän tietoisuuden kohoamisen kestävän rahoituksen mahdollisuuksista, ja vihreä antolainauksemme keskikokoisille yrityksille kaksinkertaistui”, sanoo Danske Bank Suomen maajohtaja Stojko Gjurovski.

 

Danske Bank Suomen avainluvut*

 

 

Indeksi

 

 

Indeksi

Milj. €

1-12/2021

1-12/2020

21/20

Q4 2021

Q3 2021

Q4/Q3

Korkokate

360,9

340,7

106

99,4

86,7

115

Nettopalkkiotuotot

238,5

200,1

119

67,5

61,5

110

Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot

36,1

48,3

75

4,6

9,6

48

Muut tuotot

1,9

10,4

18

0,6

-0,2

Tuotot yhteensä

637,4

599,6

106

172,0

157,7

109

Liiketoiminnan kulut

417,6

433,8

96

119,9

93,0

129

Tulos ennen luottotappioita

219,8

165,8

133

52,1

64,7

80

Luottotappiot netto

-6,8

55,4

 

-20,3

-12,4

163

Tulos ennen veroja

226,5

110,3

205

72,4

77,1

94

Verot

40,3

15,4

261

9,7

16,3

60

Nettotulos

186,2

94,9

196

62,7

60,8

103

 

 

 

 

 

 

 

Kulut/tuotto-suhde (C/I), %

66 %

72 %

91

70 %

59 %

118

 

 

 

 

 

 

 

Luottokanta (kauden lopussa)**

25 940,9

25 667,7

101

25 940,9

24 820,0

105

Talletukset (kauden lopussa)

21 787,9

25 636,8

85

21 787,9

20 448,5

107

 

* Sisältää: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, Danske Kiinnitysluottopankki Oy, Danske Finance Oy, Danske Invest Fund Management Oy ja MobilePay Suomi Oy..

** Bruttolainat

Tuloslaskelman esittämistapaa on muutettu aikaisemmista raporteista. Uusi esitystapa on linjassa Danske Bankin käyttämien vaihtoehtoisten tunnuslukujen kanssa (Financial Highlights). Erot IFRS-tilinpäätökseen liittyvät muutoksiin esitystavassa, mutta Nettotulos on sama taloudellisissa avainluvuissa ja IFRS-tuloslaskelmassa. Danske Bankin vuoden 2020 vuosikertomuksen liitetiedossa G3 (sivulla 95) kuvataan tarkemmin taloudellisten avainlukujen ja IFRS-tilinpäätösten väliset erot.


Lisätietoja:

Anu Ilvonen, viestintäjohtaja, 050 376 0438