Content is loading
Siirry sisältöön

Danske Bank: Suomalaisten suhde velkaan jakaa sukupolvet – nuoret korostavat sijoittamisen merkitystä asuntolainan ohella

Nuorilla on vanhempia ikäluokkia useammin sijoituksia, kertoo Danske Bankin tutkimus. Nuoret myös korostavat säästämistä ja sijoittamista pelkän asuntolainan maksamisen sijaan. Suurimmat säästöt on tyypillisesti kotitalouksilla, joilla on myös suurimmat asuntolainat.

Suomalaisten suhtautumisessa asuntolainaan on tapahtunut suuri muutos, kertoo Danske Bankin tuore kyselytutkimus. Vanhemmissa ikäluokissa asuntolainan maksamista nopeasti pidetään tärkeänä, mutta nuoret ikäluokat kokevat tärkeäksi säästämisen ja sijoittamisen myös asuntolainan maksamisen rinnalla.

Yli 50-vuotiaista kolme neljästä pitää asuntolainan maksamisen ohittavan muun säästämisen. Alle 40-vuotiaista näin uskoo alle 60 prosenttia.

”Perinteisesti Suomessa on pelätty lainaa ja pyritty maksamaan se mahdollisimman nopeasti pois. Lainan säntillinen hoitaminen on tärkeää, mutta on järkevää taloudenpitoa pyrkiä samaan aikaan myös säästämään ja sijoittamaan. En usko, että nuorempien suhde lainaan on muotoutunut rennommaksi nollakorkojen takia vaan kyse on muutoksesta, jossa varallisuutta halutaan sitoa muuallekin kuin seiniin”, sanoo Danske Bankin henkilöasiakkaista vastaava johtaja Riikka Laine-Tolonen.

Nuorten halu sijoittaa asuntolainan maksamisen lisäksi näkyy myös varallisuudessa. Tutkimuksen mukaan alle 40-vuotiaista sijoituksia on lähes 60 prosentilla, kun yli 60-vuotiailla osuus on 45 prosenttia. Vanhempien ikäluokkien sijoitukset ovat kuitenkin tyypillisesti suurempia.

”Asuntolaina on joustavaa lainaa, jonka avulla voi kartuttaa varallisuuttaan. Nyt näyttää siltä, että nuoremmat polvet käyttävät sitä erityisen tehokkaasti, kun he ottavat hyödyn irti korkoa korolle -ilmiöstä säästämällä ja sijoittamalla samalla.”

Suurimmat sijoitukset asuntolainan rinnalla

Danske Bankin tutkimuksen mukaan suuri asuntolaina korreloi suurempien sijoitusten kanssa. Alle 50 000 euron asuntolainallisilla on keskimäärin sijoituksia vajaat 20 000 euroa, kun yli 150 000 euron asuntolainaa maksavilla sijoituksia oli keskimäärin yli 40 000 euroa. Asuntolainan haltijoilla on myös selvästi useammin sijoituksia kuin niillä, joilla ei ole asuntolainaa.

”Suuria sijoituksia ja suurta asuntolainaa selittävät osittain korkea tulotaso, mutta se osoittaa myös, että usea suuren asuntolainan nostanut haluaa hyödyntää korkoa korolle -ilmiötä. Asuntolainaa ei makseta ensiksi ja vasta sitten säästetä. Me suosittelemme asiakkaillemme lyhennysvapaiden käyttämistä lainan alussa, jolloin voi säästää puskuria ja sijoittaa”, sanoo Laine-Tolonen.

Muista muuttujista katsottuna keskimääräisesti suuremmat sijoitukset ovat miehillä, yli 60-vuotiailla ja Etelä-Suomessa asuvilla.

Tietoa tutkimuksesta

Tämän kyselytutkimuksen Danske Bankille on toteuttanut YouGov Finland.

Kyselytutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten näkemyksiä asuntolainaan ja sijoittamiseen sekä niiden keskinäiseen suhteeseen liittyen.

Tiedot kerättiin sähköpostikyselynä 9.3.2022 – 14.3.2022 välisenä aikana YouGovin kuluttajapaneelissa.

Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat 18 vuotta täyttäneet suomalaiset. Lähtöotos muodostettiin ja lopullinen vastaajajoukko painotettiin suomalaista aikuisväestöä vastaavaksi iän (18v.+), sukupuolen ja asuinalueen mukaan.

Vastaajia oli 1522.

Yhteyshenkilöt:

 Lehdistöpäällikkö Josi Tikkanen, josi.tikkanen@danskebank.fi, 050 32 69 701