Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Bank undertecknar FN:s principer för ansvarsfulla banker

Danske Bank har undertecknat principerna för ansvarsfulla banker som har utarbetats av FN:s miljöprogram Finance Initiative (UNEP FI).

Med principerna får bankerna ett gemensamt ramverk som stödjer banksektorns fortsatta bidrag till en hållbar utveckling vilket ger ett positivt bidrag till framtidens samhälle. Initiativet ligger helt i linje med det sociala ansvarstagande och hållbarhetsarbete som Danske Bank arbetat med under flera år. Danske Bank har tydliga målsättningar och kommer fortsätta att återrapportera påverkan på det samhälle som banken verkar inom- både positiv och negativ.

Läs mer här