Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Tobaken försvinner från Danske Invests fonder

Med utgångspunkt i kundernas önskemål har Danske Invest valt att inte längre investera i tobaksbolag. Den nya investeringsrestriktionen implementeras i Danske Invests fonder efter den 19 november 2019.

Behoven hos nordiska investerare förändras hela tiden. Det gäller även inställningen till tobak, och allt fler kunder, privata såväl som institutionella, vill inte att tobaksindustrin ska ingå i deras investeringar. Det har tydligt framgått efter löpande dialoger med och enkätundersökningar bland bankens kunder i de nordiska länderna. 

Förbehållet mot tobak ligger i linje med den feedback som Danske Invest har fått från många institutionella kunder. Därför väljer nu Danske Invest att sluta investera i tobak i samtliga fonder. Beslutet gäller både aktivt och passivt förvaltade fonder.

Tobak den fjärde restriktionen

Tobaksrestriktionen omfattar både aktie- och obligationsinvesteringar för alla Danske Invests fonder, och implementeras efter den 19 november 2019. Tobaksrestriktionen läggs till Danske Invests andra investeringsrestriktioner som redan gäller för bolag som bygger merparten av sin omsättning på termiskt kol, oljesand och kontroversiella vapen. 

- Det är viktigt att vi lyssnar till våra kunders behov och i detta fall har vi tillsammans med våra kunder drivit utvecklingen mot en än mer hållbar fondplattform. Att vi väljer att exkludera vissa sektorer innebär dock inte att vi sänker våra ambitioner om och möjlighet att leverera en attraktiv avkasning, säger Gabrielle Hagman försäljningschef Danske Invest Sverige

Tobaksrestriktionen
Definition: Tobaksprodukter är produkter som helt eller delvis består av bladtobak.  Tobaksprodukter omfattas även av e-cigaretter och andra "next generation"-tobaksprodukter.

Kriterie: Vi ska inte investera i bolag som har en omsättning på över 5 procent från tobaksprodukter.

Uteslutna bolag: Med utgångspunkt i tobaksdefinitionen samt kriteriet kommer 66 bolag att uteslutas.