Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Banks Boprisindikator november 2021 – stigande priser men indikation på en lugnare marknad

Danske Banks Boprisindikator som avser prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visar att priserna på bostadsrätter fortsatte upp under november. Priserna steg 0,4 procent, rensat för säsongsfaktorer var uppgången bara marginellt högre på 0,6 procent. Inom de flesta storleksklasser syntes en prisuppgång. Men bland de allra största bostadsrätterna (>100kvm) samt i de mellan 30-40 kvm syntes en prisnedgång. Dessa storleksklasser har dock sedan tidigare ett högre kvadratmeterpris. Efter 1,5 år med rekordhög omsättning indikerar novembersiffrorna att bostadsmarknaden har lugnat ned sig något då omsättningen låg under nivån för motsvarande period föregående år och var mer i linje med 2016-2019 års nivåer.

Prisutvecklingen kommande månader
Priserna under november fortsatte upp men i en något mer dämpad takt, samtidigt föll omsättningen tillbaka från de rekordhöga nivåerna som synts de senaste månaderna. Riksbanken signalerar att en första räntehöjning kan bli aktuellt först under fjärde kvartalet 2024, det vill säga en oförändrad ränta ett bra tag framöver. Det lär fortsatt stötta bostadspriserna. Bostadsbyggandet har tagit fart och är nu nära 2017-års toppnivåer, vilket blir viktigt att hålla koll på framöver. Skulle utbudet överstiga efterfrågan kan det komma att påverka bostadspriserna negativt. Dock ska man komma ihåg att det i regel tar åtminstone två år att färdigställa en ny bostad vilket betyder att detta mer är en fråga för framtiden. En risk i närtid att beakta är snarare uppgången av elpriserna, något som riskerar (om priserna består) att minska hushållens köpkraft rejält under kommande månader.

- Boprisindikatorn steg återigen i november, men som förväntat, i något lugnare takt. Omsättningen faller nu snabbt och i november var den klart under fjolårsnivån. Blickar vi framåt är det inte bolåneräntorna utan snarare takten i bostadsbyggandet och de skenande elpriserna som kan komma att få negativa återverkningar på bostadsmarknaden, säger Michael Grahn, chefekonom Danske Bank Sverige.

För mer information, kontakta:
Chefekonom
Michael Grahn
08 568 805 88
Twitter: @MichaelGrahn1
mika@danskebank.se

Makroanalytiker
Therese Persson
08 568 805 58
Twitter: @1TheresePersson
thp@danskebank.se

Danske Banks Boprisindikator baseras på uppgifter om avslutade bostadsaffärer från bostadssajten Hemnet och ger samtidigt en prognos om utfallet av Valueguards Housing Index (HOX) för bostadsrätter i Stockholm.