Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Banks Boprisindikator - September 2021

Danske Banks Boprisindikator som avser prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visar att priserna på bostadsrätter tog ytterligare ett kliv upp under september. Priserna steg 1.9 procent, men rensat för säsongsfaktorer handlar det om en uppgång på 1 procent. Bortsett från att lägenheter i storleken 30-40 kvm höll sig oförändrade i pris så bidrog bostadsrätter i övriga storlekar till prisuppgången. Framförallt syntes en stor ökning på de allra största bostadsrätterna (>100kvm). Omsättningen nådde under september en ny rekordnivå och är den högst uppmätta sedan Danske Bank startade Boprisindikatorn år 2014.

Prisutvecklingen kommande månader

Amorteringskravet pausades under början av pandemin när utsikterna för bostadsmarknaden var osäkra. Återinförandet av amorteringskravet (sep 2021) tycks, givet aktiviteten under september, inte haft någon påverkan på varken efterfrågan eller priserna på bostadsmarknaden. Den lugnare marknaden som syntes under sommaren tycks därmed endast ha varit tillfällig. 

Trenden med en ökad efterfrågan på större bostäder, som vi sett under pandemin, har hållit i sig under september. Restriktionen gällande hemarbete togs precis bort så det är fortsatt osäkert hur detta kommer att påverka hushållens efterfrågan. Men givet att flertalet arbetsgivare öppnar för ett mer flexibel arbetssätt vad gäller arbeta på kontor/från hemmet tror vi att det kommer vara ett fortsatt högt tryck på större bostäder även framöver. 

Den acceleration i bostadspriserna som vi sett under det senaste åren kommer inte att kunna fortsätta eftersom det inte är förenligt med löneutvecklingen, däremot vi har svårt att se att bostadspriserna skulle vända ned från dagens nivåer. Nedgångar enskilda månader går inte att utesluta men den övergripande bilden är ändå att bostadspriserna kommer att fortsätta upp framöver men i en lugnare takt. När hushållen återgår till mer normala konsumtionsmönster kommer vi troligtvis se en mer dämpad takt. Stigande räntenivåer, ett större börsfall eller bostadspolitiska förändringar fortsätter dock att vara de största riskerna för bostadspriserna. Men med tanke på det politiska läget och valåret tror vi att sannolikheten för förändringar i bostadspolitiken är låg. Det låga ränteläget väntas fortsätt stödja bostadspriserna.

- Boprisindikatorn för september visar att höstsäsongen inleds med en vrålstart för Stockholms bostadsmarknad. Bostadsrättspriserna stiger med 1 procent, säsongsrensat, under en skenande omsättning. Det är de största lägenheterna som återigen visar de största prisuppgångarna, en indikation om att efterfrågan på större bostäder består, säger Michael Grahn, chefekonom Danske Bank Sverige.

För mer information, kontakta:
Chefekonom
Michael Grahn
08 568 805 88
Twitter: @MichaelGrahn1
mika@danskebank.se

Makroanalytiker
Therese Persson
08 568 805 58
Twitter: @1TheresePersson
thp@danskebank.se

Danske Banks Boprisindikator baseras på uppgifter om avslutade bostadsaffärer från bostadssajten Hemnet och ger samtidigt en prognos om utfallet av Valueguards Housing Index (HOX) för bostadsrätter i Stockholm.