Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Bank justerar vissa utlånings- och inlåningsräntor

Danske Bank höjer räntan med 20 punkter på bolån med 1 års bindningstid. Danske Bank justerar också räntan på fastränteplaceringskonto på flera löptider. Bakgrunden till justeringen är ökade marknadsräntor.

Ändringarna gäller från och med 17 augusti 2022.

Bolån

BindningstidFörändring (%)Ny listränta (%) 
1 år+0,203,88

Fastränteplaceringskonto

BindningstidFörändring (%)Ny listränta (%)
3 mån +0,30 0,50
6 mån +0,50 1,00
1 år +0,59 1,75
Fastränteplacering på 3 månader och 6 månader erbjuds för närvarande enbart till Private Banking-kunder samt Business Customers-kunder.