Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Bank justerar utlånings- och inlåningsräntor

Danske Bank höjer bolåneräntan med 0,30 procentenheter på vissa bindningstider. Danske Bank justerar också räntan på fastränteplaceringskonto på flera löptider. Bakgrunden till justeringen är ökade marknadsräntor.

Ändringarna gäller från och med 31 augusti 2022.

Bolån

BindningstidFörändring (%)Ny listränta (%) 
1 år+0,304,18
2 år+0,304,38
3 år+0,304,44
4 år+0,304,60
5 år+0,304,66

Fastränteplaceringskonto

BindningstidFörändring (%)Ny listränta (%)
1 år +0,332,09
2 år +0,362,36
3 år +0,152,40