Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Bank justerar bolåneräntan på 3 månaders bindningstid

Danske Bank höjer räntan med 45 punkter på bolån med 3 månaders bindningstid (så kallad ”rörlig ränta”). Bakgrunden till justeringen är ökade marknadsräntor.

Ändringen gäller från och med 27 september 2022.

Bolån

BindningstidFörändring (%)Ny listränta (%) 
 3 mån+0,453,84

Den 4 oktober höjer vi även utlåningsräntan på krediter och lån mot allmän bankränta med 110 punkter, dvs. 1,1 %. Ändringen gäller både privat- och företagsprodukter.