Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Bank justerar bolåneräntor

Danske Bank höjer räntan på bolån med 3 månaders bindningstid samt på flertalet bundna räntor. Bakgrunden till justeringen är ökade marknadsräntor och Riksbankens höjning av styrräntan.

Ändringarna gäller från och med 6 maj 2022.

Bindningstid

 Förändring

Ny listränta (%) 

3 mån +0,26 2,70
 1 år +0,35 2,33
 2 år +0,25 2,93
 3 år +0,20 3,19
 4 år +0,20 3,40
 5 år +0,20 3,46
 6 år +0,15 3,47


Övriga bindningstider lämnas oförändrade.