Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Bank justerar räntan på bolån med 3 månaders bindningstid

Danske Bank justerar räntan med 40 punkter på bolån med 3 månaders bindningstid. Bakgrunden till justeringen är ökade marknadsräntor.

Ändringarna gäller från och med den 4 augusti 2022.

BindningstidFörändring (%)Ny listränta (%)
 3 mån +0,403,39
 1 år oförändrad3,38
 2 år oförändrad4,08
 3 åroförändrad4,14
 4 åroförändrad4,30
 5 åroförändrad4,36
 6 åroförändrad4,47
 10 åroförändrad4,57


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Danske Banks presstjänst, tfn: 075-248 00 80 eller mediakontakt@danskebank.se