Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Bank justerar utlåningsräntor

Danske Bank höjer räntan på bolån med bundna räntor. Bakgrunden till justeringen är ökade marknadsräntor.

Ändringarna gäller från och med 24 maj 2022.
BindningstidFörändring (%)Ny listränta (%) 
 1 år +0,45 2,78
 2 år +0,40 3,33
 3 år +0,40 3,59
 4 år +0,35 3,75
 5 år +0,35 3,81
 6 år +0,45 3,92
 10 år +0,50 4,02


Övriga bindningstider lämnas oförändrade.

Höjning av allmän bankränta

Den 1 juni 2022 höjer Danske Bank den allmänna bankräntan med 45 bp. Bakgrunden till det är Riksbankens höjning av styrräntan samt kraftigt ökade upplåningskostnader för banken. Höjningen av den allmänna bankräntan kommer att påverka räntan på bland annat bankens konsumtionslån och kortkrediter.