Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Banks Boprisindikator Augusti – Bostadspriserna steg på bred front

Danske Banks Boprisindikator som avser prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visar att priserna överraskande steg med 3,2 procent. Justerat för säsongsfaktorer var uppgången dock något mindre, 2,7 procent. Sett till en sexmånadersperiod var bostadspriserna dock ned 6,6 procent i säsongsrensade termer.

Bostadsrätter i alla storlekar bidrog till prisuppgången, men allra tydligast var det bland de större bostadsrätterna (100 kvm). De senaste månaderna har en rejäl inbromsning skett när det gäller omsättning jämfört med de nivåer vi vant oss vid under pandemin. Det är dock ingen kollaps utan snarare en återgång till de omsättningsnivåer som gällde före pandemin.

Prisutvecklingen kommande månader

Det är ännu för tidigt att säga om utfallet för augusti var ett trendbrott eller om det handlar om ett enskilt månadsutfall. Givet att Riksbankens senaste räntehöjning inte fått full effekt i ekonomin ännu samt att vi räknar med att Riksbanken kommer att höja med ytterligare 75 räntepunkter både vid september- och novembermötet, kommer vi med stor sannolikhet se ytterligare prisnedgångar på bostadsmarknaden.

Danske Bank räknar med en styrränta på 2,25% redan vid årsskiftet och det påverkar även den rörliga bolåneräntan som kommer att stiga i en väldigt snabb takt framöver. Givet att omkring 50% av hushållens bolån har rörliga bolåneräntor blir detta ytterligare ett slag mot hushållens ekonomi. Det ska dessutom vägas ihop med den höga inflationen som hushållen möter.

Bankens prognos sedan tidigare är att bostadsrättspriserna kommer att sjunka med 10%, säsongsjusterat till slutet av 2023. Men då nedgången visat sig gå betydligt fortare den senaste tiden är riskbilden definitivt tiltad på nedsidan. Priset på bostadsrätter i Stockholms kommun har enligt Danske Banks Boprisindikator gått ned med 7,7 procent till och med juli sedan pristoppen i mars. Nedgången började något senare i Stockholm där priserna på bostadsrätter fortsatte att stiga fram till och med mars. Medan priserna totalt sett enligt HOX (inkluderar både bostadsrätter och villor) började vända ned redan vid årsskiftet och är hittills ned omkring 4,7% till och med juni.

- Stockholms bostadrättspriser steg oväntat mycket i augusti efter flera månaders nedgång dessförinnan, men vi bedömer att uppgången är temporär, säger Michael Grahn, chefekonom Danske Bank Sverige. Extremt snabba och kraftiga räntehöjningar från Riksbanken under hösten, vansinnigt höga elpriser och en kraftigt urholkad köpkraft för hushållen utgör en giftig cocktail av negativa faktorer för bostadspriserna som inte kan negligeras. Bara ett mirakel kan ändra på de utsikterna.

För mer information kontakta:

Chefekonom
Michael Grahn
08 568 805 88
Twitter: @MichaelGrahn1
mika@danskebank.se

Makroanalytiker
Therese Persson
08 568 805 58
Twitter: @1TheresePersson
thp@danskebank.se

Danske Banks Boprisindikator baseras på uppgifter om avslutade bostadsaffärer från bostadssajten Hemnet och ger samtidigt en prognos om utfallet av Valueguards Housing Index (HOX) för bostadsrätter i Stockholm.