Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Banks Boprisindikator juni – Prisnedgången accelererade ytterligare

Danske Banks Boprisindikator som avser prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visar att prisnedgången under juni accelererade, ett fall på mer än 5 procent. Justerat för säsongsfaktorer var nedgången något mindre, 4.3 procent. Detta innebär att bostadspriserna, i säsongsjusterade termer, sjunkit med nästan 8 procent sedan pristoppen under mars. Dessutom var nedgången under juni jämt fördelat över bostadsrätter i alla storleksklasser. Även om det syns ett tydligt skifte vad gäller antalet transaktioner kan man konstatera att vi närmar oss nivån före pandemin, snarare än den förhöjda nivå som framförallt uppmättes under 2021. Utbudet på bostadsmarknaden är just nu stort, vilket tyder på att det är köparna som tycks vara mer avvaktande.

Prisutvecklingen kommande månader

Prisnedgången på bostadsrätter i Stockholms kommun i juni innebär att bostadspriserna sjönk i pris för tredje månaden i rad. Riksbanken har höjt styrräntan in i positivt territorium för första gången sedan 2014, dessutom räknar vi med ytterligare 50 punkters höjning vid varje resterande möte under året följt av 25 punkter under februari. Detta skulle resultera i en styrränta på 2 procent redan i februari nästa år.  De bundna bolåneräntorna har stigit de senaste månaderna vilket har lett till att nya bolånetagare i högre utsträckning valt rörlig bolåneränta, men när Riksbanken nu också höjer styrräntan så innebär det att även den rörliga bolåneräntan kommer att stiga i en snabb takt kommande månader. Vår hållning är dock att Riksbankens höjningscykel bli relativt kortlivad och Riksbanken som högst når en styrränta på 2 procent.  Detta sker dock samtidigt som hushållens köpkraft påverkas rejält negativt givet den höga inflationen som råder något som tydligt syns i konfidensindikatorer för hushållen. Enligt Konjunkturinstitutets barometer uppmättes hushållens sentiment till den lägsta nivån sedan 1995, dessutom är det den pessimistiska synen på den egna ekonomin som sticker ut - faktorer som inte gynnar bostadsmarknaden. Utsikterna för bostadsmarknaden är därmed osäkra, men vi räknar med ytterligare nedgångar under de kommande månaderna och att bostadspriserna på en nationell nivå kommer att gå ned omkring 10 procent till och med slutet av 2023. Den största risken mot vår prognos är dock om arbetsmarknaden skulle börja påverkas negativt, detta skulle kunna resultera i en större sättning på bostadsmarknaden. 

- Prisfallet på bostadsrätter i Stockholm accelererade tydligt i juni, redan innan Riksbanken hunnit leverera lejonparten av de kraftiga räntehöjningar (ytterligare 3 procentenheter) som penningmarknaden prissätter kommande år, säger Michael Grahn, chefekonom Danske Bank Sverige. Mot den bakgrunden kan man inte utesluta att prisfallet kan bli större än 10 % både i Stockholm och i andra delar av landet, trots att arbetsmarknaden än så länge är en stöttepelare för hushållens inkomster.

För mer information, kontakta:

Chefekonom
Michael Grahn
08 568 805 88
Twitter: @MichaelGrahn1
mika@danskebank.se

Makroanalytiker
Therese Persson
08 568 805 58
Twitter: @1TheresePersson
thp@danskebank.se

Danske Banks Boprisindikator baseras på uppgifter om avslutade bostadsaffärer från bostadssajten Hemnet och ger samtidigt en prognos om utfallet av Valueguards Housing Index (HOX) för bostadsrätter i Stockholm.