Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Banks Boprisindikator maj - Prisnedgången tilltar

Danske Banks Boprisindikator som avser prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visar att priserna sjönk ytterligare under maj, ett fall på närmare 3 procent. Justerat för säsongsfaktorer var nedgången dock mindre, på 1,3 procent. Prisnedgången var jämt fördelat över bostadsrätter i alla storleksklasser. Även antalet transaktioner gick ned i maj och det ser ut att vara på väg mot de nivåer vi såg innan pandemin snarare än den höga omsättningsnivån som varit under pandemin.

Prisutvecklingen kommande månader

Prisnedgången på bostadsrätter i Stockholms kommun i maj innebär en nedgång för andra månaden i rad. Riksbanken har höjt styrräntan med 0,25 punkter vilket innebär att styrräntan för första gången sedan 2014 är positiv, samtidigt signalerar Riksbanken ytterligare höjningar under året. De bundna bolåneräntorna har stigit de senaste månaderna vilket har lett till att nya bolånetagare i högre utsträckning valt rörlig bolåneränta, men när Riksbanken nu också höjer styrräntan så innebär det att även den rörliga bolåneräntan kommer att stiga framöver. Detta sker samtidigt som hushållens köpkraft påverkas rejält negativt givet den höga inflationen som råder. Utsikterna för bostadsmarknaden är därmed osäkra, men vi räknar med ytterligare nedgångar under de kommande månaderna. En fortsatt nedgång i arbetslösheten bör dock fungera som en krockkudde för bostadsmarknaden. Blickar man bakåt några månader innebär siffran för maj att prisnivån är tillbaka på nivåer som rådde i mitten på januari.

- Omsättningen på Stockholms bostadsmarknad visar i maj ett anmärkningsvärt tapp, i princip är nu omsättningen tillbaka till nivåerna före pandemin. Detta sätter också ett rejält avtryck i prisutvecklingen där bostadsrätter föll med hela 3.0 procent (-1.3 % säsongsjusterat) i maj jämfört med månaden innan, säger Michael Grahn, chefekonom Danske Bank Sverige. Precis som tidigare betonar vi att kraftigt fallande reallöner, fortsatt skakig börs och det faktum att Riksbanken nu påbörjat en sekvens med kvartalsvisa räntehöjningar utgör tydliga risker för fortsatt måttligt fallande bostadspriser under resten av året.

För mer information kontakta:
Chefekonom
Michael Grahn
08 568 805 88
Twitter: @MichaelGrahn1
mika@danskebank.se

Makroanalytiker
Therese Persson
08 568 805 58
Twitter: @1TheresePersson
thp@danskebank.se

Danske Banks Boprisindikator baseras på uppgifter om avslutade bostadsaffärer från bostadssajten Hemnet och ger samtidigt en prognos om utfallet av Valueguards Housing Index (HOX) för bostadsrätter i Stockholm.