Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Banks Boprisindikator September – Mixad bild på bostadsmarknaden

Danske Banks Boprisindikator som avser prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visar att priserna gick ned 0.6 procent. Justerat för säsongsfaktorer handlar det snarare om oförändrade priser. Det är dock värt att notera att för bara en vecka sedan visade även de ojusterade siffrorna oförändrade priser. Detta tyder på att Riksbankens överraskande höga höjning på 1 procent redan fått effekt.

Det är en mixad bild sett till olika storleksklasser. Det tycks framförallt vara de större bostadsrätterna (större än 100 kvm) som gått ned som mest i pris under september, men det är också en mindre omsättning i dessa vilket gör att man bör vara försiktig med att övertolka ett månadsutfall. Bostadsrätter i storleksklasserna 40-100kvm steg istället något i pris. De senaste månaderna har en rejäl inbromsning skett när det gäller omsättning jämfört med de nivåer vi vant oss vid under pandemin. Det är dock ingen kollaps, utan snarare en återgång till de omsättningsnivåer som gällde före pandemin.

Prisutvecklingen kommande månader

Givet att Riksbanken under september höjde styrräntan med 1 procent, elpriserna fortsätter att vara höga samtidigt som inflationen gröper ur köpkraften har vi svårt att se att bostadspriserna inte skulle gå ned ytterligare härifrån. 

De bundna bolåneräntorna steg kraftigt redan under våren medan de rörliga bolåneräntorna befunnit sig på en relativt låg nivå. Men med Riksbankens senaste höjning samt kommande förväntade höjning i november, så får man räkna med att även de rörliga bolåneräntorna kommer att stiga i en snabb takt framöver. Detta kommer att slå ytterligare mot hushållen då det är omkring 50 procent av bolånen som är av rörlig karaktär. Historiskt sett är det framförallt ökade räntekostnader som orsakat tidigare nedgångar på bostadsmarknaden (bortsett från 2017). Även denna gång leds nedgången i bostads-priserna av stigande räntekostnader och faktum är att dessa som andel av den disponibla inkomsten mer än dubblerats jämfört med hur det såg ut vid inledningen av året. Med kommande räntehöjning ser vi en tredubblering som andel av den disponibla inkomsten redan innan årsskiftet.

Vi ser dock ingen bostadskrasch framför oss utan räknar med en nedgång på ytterligare 10 procentenheter härifrån vilket skulle innebära att bostadspriserna då skulle ligga på en nivå som rådde sommaren 2020. Men det är alltjämt 2 års prisuppgångar som då kommer att ha utraderats. Skulle en tillfällig lättnad i amorteringskravet återigen införas, skulle detta troligtvis dämpa nedgången. Än så länge är det dock osäkert om det blir några lättnader på den fronten.

”Som väntat vände bostadspriserna ner i september”, säger Michael Grahn, chefekonom Danske Bank Sverige. ”Kraftig reallönesänkning, Riksbankens snabba och kraftiga räntehöjningar, utsikter för mycket höga elpriser samt en björnmarknad i aktier talar för ett fortsatt påtagligt fall i bostadspriserna framöver.”

För mer information:

Chefekonom
Michael Grahn
08 568 805 88
Twitter: @MichaelGrahn1
mika@danskebank.se

Makroanalytiker
Therese Persson
08 568 805 58
Twitter: @1TheresePersson
thp@danskebank.se

Danske Banks Boprisindikator baseras på uppgifter om avslutade bostadsaffärer från bostadssajten Hemnet och ger samtidigt en prognos om utfallet av Valueguards Housing Index (HOX) för bostadsrätter i Stockholm.