Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Bank justerar inlåningsräntor

Banken sänker inlåningsräntan på ett antal fastränteplaceringar. Justeringen av räntan på fastränteplaceringarna gäller från och med den 14 december 2023. Ändringarna gäller för nya fastränteplaceringar.

Bakgrunden till justeringarna är förändrade marknadsräntor.

Fastränteplaceringar

BindningstidNy ränta
Privatkund (%)
Ny ränta
Företagskund (%)
Förändring
1 år3,603,60-0,30
1 år HSB3,60--0,30
2 år3,353,35-0,15
3 år3,00--0,50
3 år HSB3,10--0,50
5 år3,00--0,40