Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Bank sänker räntan på alla bindningstider och justerar inlåningsräntor

Danske Bank sänker bolåneräntan på alla bindningstider på bolån. Justeringen av bolåneräntorna gäller från och med den 8 december 2023.

Banken sänker samtidigt inlåningsräntan på ett antal fastränteplaceringar. Justeringen av räntan på fastränteplaceringarna gäller från och med den 7 december 2023.

Bakgrunden till justeringarna är förändrade marknadsräntor

Bolån

BindningstidFörändring Ny listränta(%) 
 3 mån-0,05 5,79
 1 år-0,20 5,34
 2 år-0,30 4,94
 3 år-0,20 4,69
 4 år-0,20 4,59
 5 år-0,20 4,36
 6 år-0,20 4,41
 10 år-0,20 4,32


Fastränteplaceringar

BindningstidNy ränta (privat)  Ny ränta (företag)Förändring(%) 
 1 år3,90 3,90 -0,10
 2 år3,50 3,50 -0,30
 3 år3, 50 - -0,10
 3 år HSB3,60 - -0,10
 5 år3, 40 - -0,10


För ytterligare information, vänligen kontakta:  
mediekontakt@danskebank.se