Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Bank sänker räntan på rörliga företagslån och krediter

Tack vare det ändrade marknadsläget och sjunkande marknadsräntor, sänker Danske Bank räntan på samtliga företagslån med rörlig ränta samt företagskrediter med rörlig ränta med -0,25 procentenheter. Med undantag av lån och krediter där räntesatsen är angiven som en referensränta med tillägg av en marginal. Ändringen gäller från och med idag, 15 maj.

- Räntesänkningen är den första, men mycket viktiga signalen för företag som har avvaktat med investeringar. Sänkningen innebär också en efterlängtad kapitalförstärkning för svenska bolag, säger Anders Gullesjö, chef Företagsmarknaden Danske Bank Sverige.