Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Bank sänker rörliga bolåneräntan

Danske Bank sänker listräntan med 25 punkter på 3 månaders löptid. Justeringen av bolåneräntan gäller från och med den 22 maj 2024.

Den 22 maj sänker även Danske Bank den allmänna bankräntan för privatkunder med 25 punkter.

Bakgrunden till justeringarna är förändrade marknadsräntor.

Bolån

BindningstidFörändring (%)Ny listränta (%)
 3 mån -0,25 5,54


30 maj sänker banken samtidigt inlåningsräntan på lönekonton med 25 punkter.

Lönekonto

 Förändring (%) Ny ränta (%)
 -0,25 0,25

För ytterligare information, vänligen kontakta:
mediekontakt@danskebank.se