Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Banks Boprisindikator: Bopriserna i april steg för tredje månaden i rad

Danske Banks Boprisindikator* som avser prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visar att priserna i april steg för tredje månaden på raken. Priserna ökade med 2,2 procent i månadsförändring efter att ha ökat 0,7 procent i månadsförändring i mars. En mer rättvisande bild får man av säsongsrensade data som indikerar en något mildare uppgång dessa månader: 1,4 procent i mars och 0,5 procent i månadsförändring i april. Ser man till den genomsnittliga månadsförändringen på tremånadersbasis är uppgången i april dock den största på ett år. Omsättningen ligger under inledningen av året i den undre delen av intervallet som vi sett de senaste åren.

Prisutvecklingen kommande månader

Stockholms bostadsrättspriser sjönk något andra halvåret 2023. Under inledningen av 2024 ser vi i stället att priserna stabiliserats. Utvecklingen överensstämmer med vår tro på en återhämtning för svensk ekonomi där konsumenternas finansiella situation stärks till följd av stabil sysselsättning, stigande reallöner och stigande värde på finansiellt sparande. Konsumenterna gynnas av ett alltmer förutsägbart ekonomiskt läge där inflationen inom kort är under kontroll samtidigt som förväntningarna cementeras om att Riksbanken inom några månader börjar sänka styrräntan. Tillsammans kommer alla faktorer bidra till högre priser i år och 2025.

Kommentar från Michael Grahn:

”Vi ser att Stockholms bostadsrättpriser nu tydligt stiger igen efter att ha stigit tre månader i rad. Då inflationen inom kort är under kontroll, hushållens situation förbättras och det blir alltmer säkert att styrräntesänkningar är på väg förväntar vi oss stigande priser kommande år”

*Danske Banks Boprisindikator baseras på offentliggjorda slutpriser från bostadssajten Hemnet.