Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Banks Boprisindikator: Något stigande pris i februari

Danske Banks Boprisindikator* som avser prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visar att priserna steg rejält i februari (+2,2% mom) jämfört med föregående månad. Detta är emellertid en normal prisuppgång i februari och i säsongsjusterade termer blir uppgången blygsamma 0,1 % mom. De senaste månadernas prisfall ser emellertid ut att åtminstone ha bromsat upp. Prisbilden i februari är lite splittrad över storleksklasserna. Priserna steg mest för lägenheter på 40 kvm och 100 kvm och över, samtidigt föll priserna mest i storleksklassen 80 kvm. Omsättningen är på helt normala nivåer som var vanliga innan pandemin slog till.

Prisutvecklingen kommande månader

Stockholms bostadsrättspriser ser ut att ha stabiliserats i februari efter en period med fallande priser. Detta ligger väl i linje med vår sedan länge hållna vy att hushållens finansiella situation gradvis förbättras då fundamentala faktorer som sysselsättning, reallöneutveckling, finansiellt sparande ökat samt det faktum att inflationen nu faller kraftigt och att Riksbanken därför bedöms påbörja en normalisering av räntorna i sommar, kommer att ge stöd åt prisutvecklingen i år. Det förefaller inte som om de kraftiga avgiftshöjningar som många bostadsrättsföreningar gjorde i januari har avskräckt köparna. Med detta sagt är många hushåll fortfarande pressade av höga räntekostnader vilket också pressar upp utbudet av lägenheter till rekordhöga nivåer. 

Trots kvarstående risker står vi fast vid vår bedömning sedan tidigare att bostadspriserna kommer att utvecklas sidledes till högre mot bakgrund av att de ekonomiska utsikterna förbättras.

Kommentar från Michael Grahn, chefekonom, Danske Bank: 
”Glädjande nog ser det tidigare prisfallet ut att ha kommit av sig i februari. Vi kan inte notera någon påtaglig negativ effekt från kraftiga avgiftshöjningar i januari och de allt bättre utsikterna för hushållens ekonomi bedöms gradvis ge stöd åt bostadspriserna framöver.” 

*Danske Banks Boprisindikator baseras på offentliggjorda slutpriser från bostadssajten Hemnet. 

För mer information:
Chefekonom
Michael Grahn
08 568 805 88
Twitter: @MichaelGrahn1
mika@danskebank.se