Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Banks Boprisindikator: Lägre priser igen, prisfallet har accelererat

Danske Banks Boprisindikator* som avser prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visar att priserna i januari återigen sjönk jämfört med föregående månad. Nedgången är visserligen marginell på -0,1 procent men en mer rättvisande säsongsjusterad beräkning visar på ett betydligt större prisfall på 1,3 procent. De senaste månadernas förhållandevis måttliga prisfall tycks ha accelererat i januari. I januari faller priserna i alla storleksklasser, allra mest för lägenheter på 100 kvm och över. Lägenheter mellan 40-80 kvm är de som klarar sig bäst. Omsättningen är på normala nivåer som var vanliga innan pandemin slog till.

Prisutvecklingen kommande månader

För femte månaden i rad föll priserna på bostadsrätter i Stockholm och nu tycks fallet accelerera. Detta är onekligen oroväckande i synnerhet som vi fortfarande anser att hushållens finansiella situation gradvis förbättras på grund av sysselsättning, reallöneutveckling, finansiellt sparande i kombination med att inflationen nu faller kraftigt. Därutöver bedömer vi att Riksbanken påbörjar en normalisering av räntorna under 2024, vilket kommer att ge stöd åt priserna i år. Dock finns ett flertal negativa faktorer att ta hänsyn till: många bostadsrättföreningar har ett behov av att höja avgifterna kraftig för att kompensera för stigande räntekostnader. Många hushåll är förstås pressade av stigande kostnader vilket pressar upp utbudet av lägenheter till rekordhöga nivåer. Boindex visar att hushållen i Stockholms län fick lägga nästa 40 procent av sina disponibla inkomster på boendet, en rekordhög nivå. Uppenbarligen biter de stigande räntorna både på hushållens egna bolånekostnader liksom bostadsrättsföreningarnas ekonomi. Många föreningar har aviserat betydande avgiftshöjningar för 2024 och detta är säkert en faktor som påverkar köpviljan negativt.

Trots fallgroparna kvarstår vår bedömning sedan tidigare att bostadspriserna kommer att utvecklas sidledes till högre, snarare än att fortsätta falla.

Kommentar från Danske Banks chefekonom Michael Grahn:
”Prisfallet på Stockholms bostadsrätter accelererade påtagligt i januari i säsongsrensade termer. Vi tvingas konstatera att hushållens pressade ekonomi, ett högt utbud av lägenheter till försäljning och kanske även en oro över föreningarnas ekonomi fortfarande väger tyngre än bättre grundläggande faktorer i form av stigande realinkomster och utsikter om lägre räntor. På sikt ser vi som tidigare stabila till svagt stigande bostadspriser.”

*Danske Banks Boprisindikator baseras på offentliggjorda slutpriser från bostadssajten Hemnet.

För mer information

Chefekonom
Michael Grahn
08 568 805 88
Twitter/X: @MichaelGrahn1
mika@danskebank.se