Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Banks Boprisindikator: Mindre fall i bopriserna i juni

Danske Banks Boprisindikator* som avser prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visar att priserna i juni föll marginellt, med -0,3 procent mom i säsongsrensade termer. Man kan notera att de segment som låg bakom prisfallet var 40 kvm, 60 kvm och 100 kvm, medan priserna i övriga segment steg för femte månaden i rad. Det faktiska utfallet för alla storleksklasser, ej säsongsrensat var ett fall med 1,3 procent mom. Det är kanske inte helt förvånande med ett mindre prisfall i juni eftersom priserna normalt brukar visa en nedgång under semestern i juni och juli, för att sedan återhämta sig därefter. Vi ser inte detta som början på en svagare prisutveckling.

Prisutvecklingen kommande månader

Även om bostadspriserna föll lite i juni och kanske även gör det i juli så ser vi detta som en temporär, säsongsbetonad nedgång. I synnerhet nu när Riksbanken gläntat på dörren för eventuellt tre ytterligare räntesänkningar under hösten. Detta är förstås goda nyheter för bolånetagare som därmed kan se fram emot lägre räntekostnader. Vi ska lägga till att vi ser en något lägre inflation än Riksbankens nya prognos, vilket kan ge ytterligare press ner på räntorna. Precis som tidigare är vi optimistiska om hushållens finansiella ställning, både vad gäller realinkomstutveckling och finansiell nettoförmögenhet, stabil sysselsättning, stigande reallöner och stigande finansiell förmögenhet. Tillsammans kommer alla faktorer bidra till högre bostadspriser i år och 2025.

Kommentar från Michael Grahn:
”Bostadspriserna brukar ha en svacka i juni och juli, och juni 2024 är inget undantag. Det är trots allt semestertider och det är där hushållens fokus ligger. Men blickar vi framåt talar allt mer för att bostadspriserna nu är inne i en trendmässig uppgång. Inte minst flaggar Riksbanken för att räntorna kan komma att sänkas snabbare än tidigare aviserat. Det torde ge råg i ryggen för både köpare och säljare av bostäder.”

Chefekonom
Michael Grahn
08 568 805 88
Twitter: @MichaelGrahn1
mika@danskebank.se

*Danske Banks Boprisindikator baseras på offentliggjorda slutpriser från bostadssajten Hemnet.