Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Banks Boprisindikator: Bopriserna fortsatte upp i mars

Danske Banks Boprisindikator* som avser prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visar att priserna i mars steg för andra månaden i rad. Priserna ökade med 1,1 procent (mom) efter att ha ökat 2,2 (mom) procent i februari. En mer rättvisande bild får man av säsongsrensade data som indikerar en något mindre uppgång dessa månader: 0,1 procent i februari och 0,8 procent i mars. Uppgången i mars är dock den största sedan april i fjol. Omsättningen för årets tre första månader ligger i den undre delen av det intervall vi har sett de senaste åren.

Prisutvecklingen kommande månader

Stockholms bostadsrättspriser ser ut att ha stabiliserats i februari och mars efter en period med fallande priser. Detta ligger väl i linje med vår analys som pekar på att hushållens finansiella situation gradvis förbättras. Detta beror på att grundläggande faktorer som sysselsättning, reallöneutveckling och finansiellt sparande påverkar hushållens ekonomi positivt. Det faktum att inflationen nu faller kraftigt och att Riksbanken även klart och tydligt aviserat att styrräntan börjar sänkas i maj eller juni ger även det en bättre finansiell situation för hushållen. Fortsatt fallande räntor därefter kommer att ge stöd åt prisutvecklingen i år och nästa år.

Kommentar från Danske Banks chefekonom Michael Grahn:

”Det blir allt tydligare att Stockholms bostadsrättpriser återigen vänt uppåt efter att ha ökar två månader i rad. Dessutom lär de positiva signalerna från Riksbanken och hushållens gradvis bättre ekonomi att ge stöd åt priserna under kommande år.”

*Danske Banks Boprisindikator baseras på offentliggjorda slutpriser från bostadssajten Hemnet.