Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Det digitala inlärningsspelet Penningborg stängs ner den 24 juni 2024

Penningborg upphör.

Det digitala inlärningsspelet Penningborg stängs ner den 24 juni 2024. Spelet, som har funnits sedan 2008, stängs ned i Sverige i slutet av detta läsår. Anledningen är att spelet haft få användare i Sverige. Om du är lärare – och planerar att undervisa dina elever via Penningborg under det här läsåret – kan du fortfarande göra det fram till den 24 juni 2024.

Till Penningborgs hemsida