Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2014

Stabilt räntenetto och ökande intäkter för Danske Bank Sverige

Ann Krumlinde, vd Danske Bank Sverige, kommenterar:
Danske Bank Sverige inleder 2014 med ett bra första kvartal. Räntenettot är fortsatt stabilt samtidigt som provisionsnettot och handelsintäkterna ökar. Kreditreserveringarna kvarstår på en låg nivå, vilket avspeglar såväl konjunkturläge som kvalitet i tillgångsportföljen. Utlåningen har minskat något jämfört första kvartalet 2013, men har ökat jämfört fjärde kvartalet vilket avspeglar en högre kundaktivitet. Inlåningen är stabil trots en ökad konkurrens. Fokuserade aktiviteter har gett effekt avseende såväl nya kunder som ökad kundnöjdhet och en breddad affär.

Första kvartalet 2014 jämfört med första kvartalet 2013

  • Rörelseresultatet uppgick till 939 mnkr (979).
  • Rörelseintäkterna uppgick till 1 704 mnkr (1 630) och rörelsekostnaderna till 736 mnkr (656).
  • Räntenettot uppgick till 1 021 mnkr (1 017) och provisionsnettot till 234 mnkr (222).
  • Reserveringar för kreditförluster, netto 29 mnkr (återvinning 6 mnkr) motsvarade en kreditförlustnivå på 0,05 procent.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 730 mnkr (763).

Danske Bank Sveriges delårsrapport jan-mar 2014 finns att läsa här samt finns att ladda ner från www.danskebank.se/ir. Danske Bank-koncernens delårsrapport kan läsas och laddas ner från www.danskebank.com/reports.


För mer information, vänligen kontakta:
Ann Krumlinde, VD Danske Bank Sverige
0752- 48 02 14, ann.krumlinde@danskebank.se

Jan Åslund, Stabschef Danske Bank Sverige
0752- 48 01 12, jan.aslund@danskebank.se

Bernd Schmitz, Presschef, Danske Bank Sverige
0767-21 60 73, bernd.schmitz@danskebank.se


Danske Bank i Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med över 400 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har ett 50-tal bankkontor och sex regionala Finanscenter och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank.