Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Ny bok: Företagsobligationer: från AAA till konkurs

Chefen för kreditanalys på Danske Bank Markets, Louis Landeman, och kreditanalytiker Gabriel Bergin, utkommer idag med något så ovanligt som en ny bok på svenska om företagsobligationer.

En växande del av den svenska kreditmarknaden är marknaden för företagsobligationer. Allt fler svenska företag har nu möjlighet att ge ut företagsobligationer, och nya grupper av investerare, inklusive privatpersoner, intresserar sig för denna marknad. Samtidigt är informationsutbudet om marknaden fortfarande relativt begränsat. Denna bok försöker fylla denna informationslucka och berör allt från marknadens första trevande steg för mer än 200 år sedan till konkreta råd om hur man bör tänka när man investerar i företagsobligationer.

- I ett läge med låg tillväxt och låga räntor har företagsobligationer seglat upp som ett populärt investeringsalternativ. Trots att marknaden för företagsobligationer är en allt mer central del av den svenska kreditmarknaden som påverkar alla delar av vår ekonomiska vardag, är det en del av det finansiella systemet som är tämligen okänt för de flesta. I boken försöker vi ge perspektiv och handfasta tips för såväl investerare som utgivare av obligationer, säger Louis Landeman.

Om författarna
Louis Landeman är chef för kreditanalysen på Danske Bank Markets Sverige sedan 2010. Han började sin karriär inom kreditmarknaden 1996 på ratingföretaget Standard & Poor’s, där han satte kreditbetyg på flera stora europeiska bolag. Därefter har han arbetat på bland annat Bear Stearns, SEB och Credit Suisse. Gabriel Bergin arbetar som kreditanalytiker och strateg på Danske Bank Markets sedan 2011.

Bokfakta:
Titel: Företagsobligationer: från AAA till konkurs
Antal sidor: 212
Ca pris: 288 kr
Förlag: Ekerlids Förlag
ISBN: 9789187391453
Mer info: www.ekerlids.com

Tips: lyssna på Louis och Gabriels podcast om företagsobligationer på www.kreditvarden.se.
Recensionsex beställs genom mail till info@ekerlids.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Louis Landeman, Chef kreditanalys 
Danske Bank Markets Sverige
076-723 34 85
louis.landeman@danskebank.se

Gabriel Bergin, Kreditanalytiker
Danske Bank Markets Sverige
070-171 48 22, 
gabriel.bergin@danskebank.se

Danske Bank i Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med över 400 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har ett 50-tal bankkontor och sex regionala Finanscenter och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank.