Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Resultatrapport 2013 Danske Bank Sverige

Stabil utveckling för Danske Bank Sverige

Ann Krumlinde, vd Danske Bank Sverige, kommenterar:
2013 var ännu ett stabilt år för Danske Bank Sverige. Ett stabilt ränte- och provisionsnetto, lägre kreditförluster och ökad inlåning ger ett stabilt resultat trots minskad utlåningsvolym och lägre handelsaktivitet.

Vi har en gedigen bas för vidare tillväxt. Vi ska utöka kundbasen inom alla affärsområden där förstärkt kompetens i de kundnära delarna är en viktig komponent. Betydelsen och efterfrågan på rådgivning ökar och vi har en stor uppgift att lotsa kunden rätt i en allt mer komplex omvärld.

Samtidigt ställer vi om till den allt högre nivån av digitalisering i kundledet. Seamless banking där alla våra kanaler samverkar i funktionalitet och kundkontakt är viktigt i vårt fokus på kundrelationen.

Vidare ser vi ett fortsatt stort intresse bland våra kunder för kapitalmarknadsfinansiering och förväntar oss en fortsatt tilltagande aktivitetsnivå under kommande år. Vi upplever också att våra cash managementlösningar är attraktiva och vi tar marknadsandelar, vilket är mycket glädjande.

2013 uppvisade bra stabilitet i ränte- och provisionsnetto jämfört med 2012 samtidigt som ett lägre handelsnetto och ökade rörelsekostnader uppvägdes av låga kreditförluster.

  • De totala intäkterna minskade med 8 procent jämfört med 2012,  främst på grund av minskade handelsintäkter, och uppgick till 6 572 miljoner kronor.
    Rörelseresultatet minskade med 4  procent jämfört med 2012 och uppgick till 3 522 miljoner kronor samtidigt som nettoresultatet ökade med 3 procent jämfört med 2012 och uppgick till 2 795 miljoner kronor.
  • Danske Bank Sveriges bokslutskommuniké 2013 finns att läsa här samt finns att ladda ner från www.danskebank.se/ir. 


För mer information, vänligen kontakta:

Ann Krumlinde, VD Danske Bank Sverige
0752- 48 02 14, ann.krumlinde@danskebank.se

Jan Åslund, Stabschef Danske Bank Sverige
0752- 48 01 12, jan.aslund@danskebank.se

Bernd Schmitz, Presschef, Danske Bank Sverige
0767-21 60 73, bernd.schmitz@danskebank.se


Danske Bank i Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med över 400 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har ett 50-tal bankkontor och sex regionala Finanscenter och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank.