Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Nordiska industriföretag fortsatt optimistiska

Enligt Danske Banks nordiska industrikonjunkturbarometer är industriföretagen i Sverige, Danmark och Norge fortsatt optimistiska trots att förväntningarna generellt sett har minskat något sedan januari. I Finland är förtroendeindex fortsatt negativt, men har ökat stadigt de senaste fyra månaderna.

Danske Banks industrikonjunkturbarometer visar att industriföretag i tre av de fyra nordiska länderna har en optimistisk syn på det ekonomiska läget. I Sverige, Danmark och Norge kvarstår förtroendeindex  (3-månaders glidande medelvärde) över nollstrecket, även om det har sjunkit till 2,7 (3,0), 3,7 (5,6) respektive 6,1 (7,5) sedan januari. I Finland har index ökat under de senaste fyra månaderna och ligger nu på -9,3 (-10,8).

– I Sverige är det vägda förtroendeindexet fortfarande positivt trots en viss försvagning i inledningen av året. Förväntan stiger om en hög produktion och lagerökningstakten fortsätter. Samtidigt kvarstår den negativa synen på förändring av orderböckerna, om än på en något förbättrad nivå än tidigare , säger Anders Rex, stf chef för Företagsmarknad på Danske Bank Sverige.

Bilaga:
Danske Banks nordiska industrikonjunkturbarometer

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Rex, stf chef för Företagsmarknad, Danske Bank Sverige
070-209 92 09, anders.rex@danskebank.se 

Bernd Schmitz, Presschef, Danske Bank Sverige
0767-21 60 73, bernd.schmitz@danskebank.se

 

Danske Bank i Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med över 400 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har ett 50-tal bankkontor och sex regionala Finanscenter och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank.