Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Ny rapport: Danske Bank Kreditmarknaden 2014

Positiv avkastning från företagsobligationer, men endast måttlig tillväxt på kreditmarknaden under 2014

2014 väntas erbjuda fortsatt positiv meravkastning på krediter, en gynnsam trend för företagens kreditkvalitet, en emissionsvolym på den svenska kreditmarknaden i linje med 2013 och en fortsatt stor potential för tillväxt inom kategorierna mindre och medelstora företag samt kommuner. Det visar Danske Banks rapport Kreditmarknaden 2014.

−Riskmässigt ser vi numer hela skalan på den svenska marknaden, med ökande volymer av allt från statligt ägda bolag till små företag. De låga räntorna och viss ljusning i konjunkturutsikterna innebär en gynnsam miljö på kort sikt för företagens kreditkvalitet, men vissa risker kvarstår och vi uppmanar investerare att vara selektiva och göra sin kreditanalys, säger Louis Landeman, chef för kreditanalys på Danske Bank Markets Sverige.

Sammanfattning av rapporten:
En fortsatt positiv meravkastning på krediter förväntas under 2014
En gynnsam trend på kort sikt vad gäller företagens kreditkvalitet kan ses, även om skuldsättningen börjat öka något den sista tiden
Den totala emissionsvolymen på den svenska kreditmarknaden under 2014 förväntas vara i linje med 2013
Inom kategorierna mindre och medelstora företag, samt kommuner finns en fortsatt stor potential för tillväxt
Danske Bank rekommenderar ett primärt fokus på obligationer med löptider 3-5 år då långräntor under året förväntas stiga något
För investerare med låg risktolerans rekommenderas nyemissioner från bolag utan officiellt kreditbetyg i "BBB"-kategorin
För investerare med högre risktolerans rekommenderas högavkastande obligationer i "BB"-segmentet, nordiska bankers förlagslån och ”CoCos”


För mer information, vänligen kontakta:

Louis Landeman, Chef kreditanalys
Danske Bank Markets Sverige
076-723 34 85 louis.landeman@danskebank.se

Gabriel Bergin, Kreditanalytiker
Danske Bank Markets Sverige
070-171 48 22 gabriel.bergin@danskebank.se


Danske Bank i Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med över 400 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har ett 50-tal bankkontor och sex regionala Finanscenter och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank.
Skog & Ekonomi nr 1/2014 kan du läsa här
Skog & Ekonomi nr 1/2014 kan du läsa här