Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Konjunkturprognos: Global återhämtning men med extremt låga räntor extremt länge

Den globala återhämtningen vinner fart igen efter en tillfällig svacka tidigare i år och i Sverige kommer Riksbanken att sänka reporäntan och hålla den på mycket låga nivåer, enligt Danske Banks konjunkturprognos

- Även om Riksbanken kan sänka några punkter till, och Sverige kanske kan genomföra ytterligare något infrastrukturprojekt, är ekonomisk politik i det närmaste uttömd. Nu måste extern efterfrågan ta fart! De kommande månaderna och kvartalen blir därför avgörande för hur vi ska se på den alltjämt höga arbetslösheten – och därmed på statsfinanserna, säger Roger Josefsson, chefekonom på Danske Bank.

  1. Världen fortsätter sin gilla gång mot återhämtning, och vi förväntar oss en re-acceleration i global tillväxt under andra halvåret 2014. USA och Storbritannien fortsätter att vara dragloken, men även Euroland och flera stora tillväxtekonomier väntas sent omsider få upp farten.
  2. Sverige har länge uppvisat en stark inhemsk ekonomi, mycket tack vare att såväl penning- som finanspolitiken har varit osedvanligt stimulativ. Trots det har BNP-utvecklingen varit onormalt svag – särskilt för en återhämtningsfas. Inflationen lyser därför med sin frånvaro, och stigande energi- och matpriser är enbart att betrakta som konsumtionshämmande.
  3. Riksbanken har lyckats vara både oklar och alltför rigid i sin analys, vilket har förvärrat den ekonomiska utvecklingen ur flera aspekter. Det lilla krut som fortfarande är torrt behöver användas – Riksbanken behöver sänka räntan kraftigt. Vår prognos är dock mer försiktig, en sänkning i Juli och oförändrad ränta fram till sommarhalvåret 2016.

Välkommen till presskonferens idag klockan 10.00
Chefekonom Roger Josefsson presenterar Danske Banks konjunkturprognos ”Nordic Outlook”.
Tid: Onsdagen den 25 juni klockan 10.00
Adress: Danske Bank, Norrmalmstorg 1, Stockholm
Lokal: ”North”, plan 8 (anmälan i receptionen)

För mer information, vänligen kontakta:

Roger Josefsson, Chefekonom, Danske Bank Sverige
070-616 35 58, rjos@danskebank.se

Bernd Schmitz, Presschef, Danske Bank Sverige
0767-21 60 73, bernd.schmitz@danskebank.se

Danske Bank i Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med över 400 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har ett 50-tal bankkontor och sex regionala Finanscenter och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank.