Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Banks konjunkturprognos Från motvind till medvind under 2014 − stark tillväxt och ökad sysselsättning i Sverige

I Danske Banks konjunkturprognos nr.1/2014 konstaterar chefekonom Roger Josefsson att det här är den avgörande bollen, när ekonomin måste börja närma sig inkomstutvecklingen från före krisen. För att hjälpa svensk ekonomi att nå dit behöver Riksbanken sänka räntan – snabbt och mycket.

I Danske Banks konjunkturprognos nr.1/2014 konstaterar chefekonom Roger Josefsson att det här är den avgörande bollen, när ekonomin måste börja närma sig inkomstutvecklingen från före krisen. För att hjälpa svensk ekonomi att nå dit behöver Riksbanken sänka räntan – snabbt och mycket.

Ur innehållet:
  • Svåra avvägningar för finanspolitiken – vi ser en risk för att en alltför expansiv finanspolitik kräver framtida åtstramning, kanske under ett mer känsligt skede av konjunkturcykeln.
  • Sverige tappar på exportmarknaderna − ända sedan återhämtningen efter finanskrisen har den svenska exportindustrin kontinuerligt tappat marknadsandelar, vilket väcker allvarliga frågor kring framtiden för svensk export.
  • Tvetydiga investeringsutsikter − under 2014 kommer framför allt bostadsinvesteringarna att driva de övergripande investeringarna.
  • Anemisk arbetsmarknad − sysselsättningen kommer förvisso att öka under 2014 och 2015, men det går på tok för långsamt för att få ner arbetslöshetsgraden mer tydligt.
  • Konsumtionen fortsatt stark − en återhållsam prisutveckling, skatteincitament och en starkare arbetsmarknad gör att vi förutser en stark tillväxt av hushållskonsumtionen.
  • Resursutnyttjande och inflation − sammantaget bedöms BNP-tillväxten öka under prognosperioden då vi helt enkelt inte ser något hållbart alternativ till att förbli optimistiska.
  • Riksbanken återfinner vägen till inflationsmålet − ”lågt länge” är Riksbankens mantra, men när inflationen väl är tillbaka, förbered Er på en aggressiv reaktion från Riksbanken.

Bilaga:
Danske Bank Nordic Outlook nr.1/2014
 

För mer information, vänligen kontakta:
Roger Josefsson, Chefekonom, Danske Bank Sverige
070-616 35 58, rjos@danskebank.se 

Bernd Schmitz, Presschef, Danske Bank Sverige
0767-21 60 73, bernd.schmitz@danskebank.se

 

Danske Bank i Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med över 400 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har ett 50-tal bankkontor och sex regionala Finanscenter och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank.