Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Bank lanserar personförsäkringar i samarbete med Moderna Försäkringar

Danske Bank och Moderna Försäkringar fördjupar samarbetet och lanserar med start idag personförsäkringar för Danske Banks kunder i Sverige.

Sedan ett år tillbaka kan Danske Banks kunder teckna särskilt framtagna försäkringar för hus, bil, båt och mc genom samarbetet med Moderna Försäkringar. Nu lanseras även barn-, sjuk-, och olycksfallsförsäkringar för Danske Banks kunder i Sverige.

– Att ta ett helhetsgrepp kring sin privatekonomi blir allt viktigare för våra kunder, och i det sammanhanget är sak- och personförsäkringar en viktig del. Att vi har kunnat erbjuda förmånliga försäkringar i samarbete med Moderna Försäkringar har under det gångna året varit mycket uppskattat. Nära hälften av de kunder med försäkringsbehov vi har träffat har valt att teckna en sakförsäkring, säger Stojko Gjurovski, privatmarknadschef på Danske Bank i Sverige.

– En olycka, skada eller sjukdom kan få stora konsekvenser och äventyra en hel familjs ekonomiska trygghet om något allvarligt inträffar. Dessutom är vi allt för ofta bättre på att försäkra våra ägodelar än oss själva och vår familj. Därför är det glädjande att vi nu även kan erbjuda personförsäkringar i samarbete med Danske Bank, säger Linnéa Ecorcheville, privatmarknadschef på Moderna Försäkringar.

De nya personförsäkringarna lanseras idag den 2 mars 2015. Mer information om Danske Banks och Moderna Försäkringars barn-, sjuk-, och olycksfallsförsäkringar finns på www.danskebank.se/personforsakringar 

För mer information, vänligen kontakta:

Stojko Gjurovski
Privatmarknadschef, Danske Bank Sverige
070-681 00 75
stojko.gjurovski@danskebank.se

Linnéa Ecorcheville
Privatmarknadschef, Moderna Försäkringar
070-766 22 42
linnea.ecorcheville@modernaforsakringar.se

Danske Bank i Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med över 400 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har ett 50-tal bankkontor och sex regionala Finanscenter och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank.