Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Bank Sverige bokslutskommuniké helåret 2014

Rekordår för Danske Bank Sverige

Ann Krumlinde, vd Danske Bank Sverige, kommenterar:
2014 har varit ett av de bästa åren hittills för Danske Bank Sverige. Hög aktivitetsnivå inom samtliga Danske Banks affärsområden har gett effekt i form av nya kunder och en breddad affär. Ränte- och provisionsnettot samt handelsintäkterna ökar jämfört med föregående år. Kreditförlusten är fortsatt låg, motsvarande en kreditförlustnivå om noll procent, vilket återspeglar en hög kvalitet i kreditportföljen. Utlåningen ökar, vilket drivs av en ökad efterfrågan på krediter inom företagssektorn, och inlåningen är fortsatt stabil trots ett lågt ränteläge. Sammantaget ökar rörelseresultatet med 17 procent jämfört motsvarande period 2013.

Helåret 2014 jämfört med helåret 2013

 • Rörelseresultatet uppgick till 4 107 mnkr (3 522).
 • Rörelseintäkterna uppgick till 7 194 mnkr (6 572) och rörelsekostnaderna till 3 086 mnkr (2 942).
 • Räntenettot uppgick till 4 395 mnkr (4 157) och provisionsnettot till 1 083 mnkr (911).
 • Reserveringar för kreditförluster, netto 1 mnkr (108) motsvarade en kreditförlustnivå på 0,00 procent (0,05).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 3 211 mnkr (2 795).
 • Utlåningsvolymen uppgick till 243 mdkr (225).
 • Inlåningsvolymen uppgick till 117 mdkr (126).

Fjärde kvartalet 2014 jämfört med tredje kvartalet 2014

 • Rörelseresultatet uppgick till 1 031 mnkr (1 124).
 • Rörelseintäkterna uppgick till 1 827 mnkr (1 878) och rörelsekostnaderna till 856 mnkr (706).
 • Räntenettot uppgick till 1 165 mnkr (1 108) och provisionsnettot till 292 mnkr (303).
 • Reserveringar för kreditförluster, +60 mnkr (48) motsvarade en kreditförlustnivå på +0,10 procent (0,08).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 833 mnkr (869).
 • Utlåningsvolymen uppgick till 243 mdkr (238).
 • Inlåningsvolymen uppgick till 117 mdkr (119).

Danske Bank Sveriges Bokslutskommuniké
Danske Bank-koncernens bokslutskommuniké

För mer information, vänligen kontakta:
Ann Krumlinde
VD Danske Bank Sverige
0752- 48 02 14
ann.krumlinde@danskebank.se

Jan Åslund
Stabschef Danske Bank Sverige
0752- 48 01 12
jan.aslund@danskebank.se

Bernd Schmitz
Presschef
0767-21 60 73
bernd.schmitz@danskebank.se

Danske Bank i Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med över 400 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har ett 50-tal bankkontor och sex regionala Finanscenter och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank.