Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Skog & Ekonomi – Massavedsöverskottets effekter

De senaste åren går kanske till historien som tiden då Sveriges gallringsandel kulminerade på 25 procent. Orsakerna till vändningen nedåt är flera. Industrinedläggningar, ökad import och en kraftigt höjd sågverksproduktion har skapat ett överskott på massaved i Sverige. Resultatet är sänkta flis- och massavedpriser som pressar skogsägare och sågverk. Kombinationen av sänkta priser och ökad stormfrekvens påverkar nu gallringsaktiviteten och många skogsägare överväger nu att minska gallringarna.

‒ Att många skogsägare överväger att utesluta sena gallringar som en effekt av sänkta massavedspriser och högre stormfrekvens kan vara positivt om det sker i de högre åldrarna. Däremot är trenden med minskad och försenad förstagallring beroende på låga priser ytterst allvarlig. Här måste skogsbruket och industrin hitta vägar som stimulerar skötseln av skogen. Annars kan detta beteende få ödesdigra konsekvenser på lång sikt, säger Johan Freij, affärsområdeschef Skog och Lantbruk.

Skog & Ekonomi nummer 1/2015 innehåller följande huvudrubriker:

• Valutadopad skogsindustri
Den svaga kronan har gett Sverige en superdevalvering. Detta innebär ett fantastiskt läge för massaexponerade industrier som Rottneros och SÖDRA och kanske räddningen för många sågverk som annars hade haft ett extremt pressat läge.

• Rekordpris på pappersmassa
I januari tangerade massapriset rekordpriset på 7 600 kr per ton. Ett all-time-high rekord som försvann i allt brus kring den negativa styrräntan. Mycket talar dock för att toppen är passerad och att vi nu får se priset falla tillbaka, om än måttligt.

• Sydsvenska sågverk fortsätter produktionsökningen
Sågproduktionen har planat ut, men på en hög nivå. Den svenska januariproduktionen var den högsta denna månad sedan 2008. Utplaningen gäller hela landet förutom Sydsverige där man inte tycks ha tagit intryck av den bräckliga balansen mellan utbud och efterfrågan och har ökat produktionen med 9 % sedan januari 2014 som också var en högproduktionsmånad.

• Ett lägre ränteläge och minskade avkastningskrav ger ökat fokus på skogens direktavkastning
Tidigare skogsköparnas hela fokus på skogens värdestegring. I dagens lågräntesamhälle är det hög tid att fokusera på skogens direktavkastning. Detta ställer högre krav på skogsköparens kompetens vad gäller skogens bonitet, trädslags- och åldersfördelning. Då finns det anledning att förstå och räkna på Volymförräntningen. Vi reder ut begreppen! 

Dessutom i Skog & Ekonomi nr 1/2015:
- Timmer och massaved: Fortsatt gott om massaved.
- Fastighetsmarknaden: Fotosyntesens renässans - dags att se på skogens direktavkastning.
- Tips till skogsägare: Våren är i antågande. Vakna innan insekterna gör det.
- Ränta och valuta: Negativ ränta ger nervös marknad.
- Kända profiler ger sin syn på marknaden och råvarusituationen.
 
Läs Skog & Ekonomi nr 1/2015
 
För mer information, vänligen kontakta:

Johan Freij
Affärsområdeschef Skog och Lantbruk
070-510 52 75
johan.freij@danskebank.se

Bernd Schmitz
Presschef
0767-21 60 73
bernd.schmitz@danskebank.se

Nyhetsbrevet Skog & Ekonomi produceras av Danske Bank Sverige och utkommer fyra gånger per år. Brevet är riktat till yrkesverksamma i branschen samt skogsägande privatpersoner och innehåller bland annat en ekonomisk analys av läget för skog och skogsprodukter, aktuell information från tongivande aktörer inom näringen, nyheter och handfasta tips till skogsägare.
Gå till arkivet med tidigare utgåvor

Danske Bank i Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med över 400 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har ett 50-tal bankkontor och sex regionala Finanscenter och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank.