Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Nordic Outlook: Sverige misslyckas att uppnå lyfthastighet

Förhöstens elände på de finansiella marknaderna drevs främst av en ökad osäkerhet kring de globala tillväxtutsikterna. Därefter har råvarupriser i allmänhet och oljepriser i synnerhet utgjort stöd till aktiemarknader och ekonomisk tillväxt i större delen av den utvecklade världen. Trots detta har svensk tillväxt under de tre första kvartalen inte riktigt levt upp till förväntningarna. Största boven i dramat är det negativa tillväxtbidraget från nettoexporten.

  • BNP-tillväxt Sverige misslyckas  att uppnå lyfthastighet, därför har vi återigen tvingats revidera ner vår prognos för den svenska BNP-tillväxten. Vi förväntar oss en ökning med 1,9 procent y/y 2014 (tidigare: 2,3), 1,7 procent y/y 2015 (tidigare: 2,4 %) och 2,0 procent y/y 2016.
  • Arbetslöshet Arbetslösheten kommer successivt att minska, men dock mycket långsamt. I slutet av prognoshorisonten förväntas den ha nått 7,25 procent, vilket fortfarande är en bit över våra långfristiga uppskattningar.
  • Inflation Lågt kapacitetsutnyttjande medför att en hållbar uppgång i inflationen ligger långt borta. Vi räknar med att inflationen har övergått i deflation ­0,2 procent under 2014, kvarstår på 0,3 procent  2015 samt fortfarande understiger målet 2016 och hamnar på 1,2 procent.
  • Riksbank Riksbanken kommer inte att ha bråttom att höja räntan. Vi förväntar oss ingen höjning förrän 2017. Misslyckas inflationen åter att få fäste blir troligen första åtgärd att skjuta upp första höjningen, men Riksbanken har även tillgång till andra okonventionella metoder.
  • Bostadsmarknad Vid sidan av den negativa externa utvecklingen är största risken mot de svenska utsikterna tveklöst de nyligen skärpta amorteringskraven på bolån som införs 2015.
  • Politisk oro Hypotetiskt ger den politiska oron upphov till förhöjd osäkerhet, vilket medför att konsumenter och företag skjuter på konsumtions- och investeringsbeslut. Dock argumenterar vi starkt mot att situationen skulle ha en betydande och bestående inverkan på de offentliga finanserna. Det legala ramverk som kringgärdar dem är helt enkelt för starkt.

Läs fullständigt pressmeddelande

Telefonkonferens idag klockan 15.00 - 15.45

För mer information, vänligen kontakta:
Michael Boström
Analyschef
076-843 05 87
michael.bostrom@danskebank.se

Bernd Schmitz
Presschef
076-721 60 73
bernd.schmitz@danskebank.se


Danske Bank i Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med över 400 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har ett 50-tal bankkontor och sex regionala Finanscenter och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank.