Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Banks seminarier i Almedalen 2015

Danske Bank genomför under Almedalsveckan 2015 i Visby tre seminarier där vi belyser tre, för Sveriges fortsatta utveckling, centrala frågeställningar: bostadsbristen och vad som krävs för att få fart på byggandet; den förändrade demografin och hotet mot välfärdsystemet samt företagens möjligheter att finansiera sin tillväxt och expansion.

Deltagarna i seminarierna representerar näringsliv, akademi och politik. De är valda i syfte att bistå med olika infallsvinklar och en livfull debatt. Utöver de egna seminarierna genomför vi en utfrågning och ett seminarium i samarbete med Privata Affärer.

 
1) Måndag 29 juni kl 13.20-–15.30 Wisby Strand Congress, Donnersgatan 2
Sverige behöver en ny bostadspolitik

 • Sveriges befolkning växer snabbt och urbaniseringen går snabbare än i andra länder i Europa. Enligt Boverkets långtidsprognos behöver 550.000 lägenheter byggas till 2025. Tre av fyra bostäder behöver byggas i storstadsregionerna och behovet är störst fram till år 2018.
 • Det ställer enorma krav på alla parter i processen att planera, finansiera, bygga och förvalta fastighetsbeståndet. Staten har en avgörande roll i lagstiftning och regelverk för att möjliggöra ett byggnadsbestånd som motsvarar behoven. LO representerar de som bygger husen.
 • I detta seminarium möts alla dessa parter och den viktigaste målgruppens företrädare – ungdomspolitikerna – får diskutera förslagen i en efterföljande paneldebatt.
 • Seminariet arrangeras tillsammans med WSP Sweden och Humlegården Fastigheter.

 Medverkande

 • Magnus Meyer, VD, WSP Sweden
 • Daniel Markström, Arkitekturchef, Humlegården Fastigheter

 • Per Arne Rudbert, VD, Humlegården Fastigheter

 • Johan Lindholm, ordförande Byggnads LO

 • Ann Krumlinde, VD, Danske Bank Sverige

 • Fredrik Linderborg, Specialist fastighetsfinansiering, Danske Bank Sverige


Paneldebattörer från ungdomsförbunden

 • Ellinor Eriksson, ordförande, SSU
 • Rasmus Törnblom, ordförande, Moderat Ungdom
 • Linda Nordlund, ordförande Liberal Ungdom
 • Hanna Cederin, ordförande, Ung Vänster
 • Lorenz Tovatt, språkrör, Grön Ungdom
 • Christian Carlsson, vice ordförande, Kristen Demokratisk Ungdom

Moderator: Katrine Marçal

2) Tisdag 30 juni kl 12.15-–13.15 Clarion Hotel Wisby, Kopparsalen
Alternativ företagsfinansiering: Hur ska expansiva företag hitta finansiering?

 • Hur ska expansiva företag hitta finansiering när de behöver investera för framtiden? Tillgången på krediter är många företags ständiga huvudbry. På senare år har det vid sidan av traditionell bankfinansiering vuxit fram nya finansieringsformer som till exempel företagsobligationer.
 • Kan den alternativa finansieringsmarknaden erbjuda den lösning som de små företagen så hett eftertraktar? Finns det några risker med att den så kallade skuggbanksektorn växt så kraftigt på väldigt kort tid? Kan det till och med vara här vi kommer att finna grunden till nästa finanskris nu när banksektorn blivit allt hårdare reglerad? Välkomna till en viktig diskussion om en långsiktigt uthållig tillgång på krediter för företagen.


Medverkande

 • Elisabeth Thand Ringqvist, ordförande, Sv Riskkapitalföreningen (f d VD Företagarna)
 • Caroline af Ugglas, vVD & ansvarig samhällspolitisk verksamhet, Svenskt Näringsliv (tidigare aktiechef Skandia)
 • Rikard Josefson, VD, Länsförsäkringar Bank
 • Louis Landeman, Chef Kreditanalys, Danske Bank Markets

Moderator: Katrine Marçal

3) Tisdag 30 juni kl 14.00--15.00 Clarion Hotel Wisby, Kopparsalen
Nolltillväxt och skenande välfärdskostnader – hur ska vi få ihop det?

 • Håller världen på att bli en enda stor Ebberöds Bank? I ena änden har vi den globala tillväxtmotorn som inte vill varva upp och de privata investerarna som surar. I andra änden finns en upp- och nervänd ålderspyramid och ett skenande globalt miljöproblem.
 • Måste vårt välfärdssamhälle börja anpassas till en ekonomi utan tillväxt eller till och med en krympande tillväxt? Står välfärdsstaten såsom vi känner den rentav inför en total kollaps? Redan fram till 2030 kommer antalet personer som är 80 år eller äldre att öka med 60 procent samtidigt som de offentliga utgifterna kommer att stiga kraftigt.
 • I Almedalens mest långsiktiga seminarium ska vi försöka titta bortom nästa konjunkturprognos och diskutera skarpa åtgärder för att få framtiden att gå ihop.

Medverkande

 • Katarina Gospic, hjärnforskare, företagare, författare, Brainbow Labs
 • Maria Wetterstrand, ordf i framtidsministerns expertgrupp 'Grön omställning och konkurrenskraft' (f d språkrör Miljöpartiet och riksdagsledamot)
 • Hans Lindberg, tillträdande VD, Svenska Bankföreningen – f d statssekreterare i Finansdepartementet (M)
 • Tommy Bengtsson, professor, Centrum för ekonomisk demografi, Lunds Universitet
 • Roger Josefsson, Chefekonom Sverige, Danske Bank

Moderator: Katrine Marçal


4) Tisdag 30 juni kl 09.00--09.30
Privata Affärers tält, Hamnplan, H244
HETA STOLEN: Vart går kunderna när banken blir digital?

Om nya krav och möjligheter när beteende, lojalitet och värdekedjan för banktjänster förändras med digitaliseringen.

Medverkande

 • Stojko Gjurovski, Privatmarknadschef, Danske Bank Sverige

Utfrågare: Fredrik Lindberg, Chefredaktör, Privata Affärers Placeringsguiden

5) Tisdag 30 juni kl 10.00-–11.00 Privata Affärers tält, Hamnplan, H244
Hur sparar vi när räntan är på minus?

Med svag tillväxt behöver fler ta ansvar för sin försörjning livet ut. Men var ska vi placera när börs och bopriser rusat och räntorna är på minus och vad händer när bomarknaden behöver kylas ned?

Medverkande

 • Erik Ullenhag, ekonomisk politisk talesperson, Folkpartiet
 • Pia Nilsson, VD, Fondbolagens Förening
 • Roger Josefsson, Chefekonom, Danske Bank Sverige
 • Stojko Gjurovski, Privatmarknadschef, Danske Bank Sverige
 • Utfrågare: Fredrik Lindberg, Chefredaktör, Privata Affärers Placeringsguiden

 

 För mer information, vänligen kontakta:

Erik Evrén, tf presschef Danske Bank Sverige
Mobil 0709-711 281
erik.evren@danskebank.se

Linda Vestergren, eventansvarig Danske Bank Sverige
Mobil 0730-233 604
linda.vestergren@danskebank.se

Danske Bank i Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med över 400 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har ett 50-tal bankkontor och sex regionala Finanscenter och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank.