Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Bank sänker bolåneräntorna kraftigt

Danske Bank sänker räntorna kraftigt för bolån med bindningstid på tre månader till 10 år. Ändringen gäller från och med 27 mars 2015.

”Vi vill att det sänkta ränteläget ska komma våra kunder tillgodo och gör nu en kraftig sänkning både på rörliga och bundna bolån. Prognoserna pekar på att lågränteläget är här för att stanna ett bra tag framöver. Vi kommer att hålla noggrann uppsikt för att se om det kan bli möjligt att göra fler justeringar längre fram. Vi vill att kunderna ska känna sig trygga i sin bolåneaffär och att kostnaden för den ska vara förutsägbar”, säger Stojko Gjurovski, chef privatmarknad Danske Bank.

”En bostadsaffär är en långsiktig investering både för låntagaren och för oss. Den är också viktig för Danske Bank i vår strategi att attrahera fler privatkunder. Vi har ett uttalat mål att växa inom alla våra kundsegment och framförallt på privatmarknaden. Förra året blev Danske Bank utnämnda till Årets Affärsbank i Sverige. Nu arbetar vi för att bli Årets Bank 2015”, säger Stojko Gjurovski.

I tabellen nedan framgår Danske Banks nya utlåningsräntor för bostadslån till villor, bostadsrätter och fritidshus.

 Bindningstid Förändring (%) Tabellränta (%)
 3 månader -0,09 1,99
 1 år -0,29 1,75
 2 år -0,35 1,75
 3 år -0,50 1,75
 5 år -0,35 2,15
 10 år -0,30 3,20

 

För mer information, vänligen kontakta:
Stojko Gjurovski
Chef privatmarknad
070-681 00 75
stojko.gjurovski@danskebank.se

Ulrika Westin
Kommunikationschef
070-849 35 43
ulrika.westin@danskebank.se


Danske Bank i Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med över 400 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har ett 50-tal bankkontor och sex regionala Finanscenter och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank.