Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Ny investeringsvåg i skogsindustrin

Efter flera år av neddragningar börjar skogsbolagen att investera, och det med besked. De närmaste åren kommer nio miljarder kronor att investeras i pappers och massabruk över hela landet och till detta kan ytterligare 3 miljarder kronor i projekt som befinner sig i förstudiefas tillkomma. Det framgår av Danske Banks nyhetsbrev Skog & Ekonomi nummer 2 - 2015.

Sedan nedläggningschocken för tre år sedan har svensk skogsindustri tappat 1,2 miljoner ton tryckpapperskapacitet, en nedgång med 21 procent. Samtidigt har produktionen av förpackningspapper och pappersmassa i princip stått still. Men det senaste halvåret har nya investeringsprojekt offentliggjorts var och varannan vecka. Särskilt i massaindustrin byggs det ut kraftfullt. När Skog & Ekonomi går igenom det senaste halvårets investeringsbeslut landar summan på cirka nio miljarder kronor.

”Valutan är givetvis en viktig förklaring till att skogsbolagen vågar investera igen. Tack vare den starka dollarn är priserna på massa i svenska kronor, och även i euro, på rekordnivåer. Även den något starkare konjunkturen i Europa har betydelse. Men dessutom har det inom massaindustrin blivit allt mer uppenbart att Norden fortsatt har unikt goda förutsättningar för att producera avsalumassa, men bland annat välvårdade skogar, bra infrastruktur och ett högt tekniskt kunnande”, säger Johan Freij, affärsområdeschef Danske Bank Skog och Lantbruk.

Danske Bank räknar med att produktionen av pappersmassa, som en effekt av investeringarna, på tre år kommer att öka med mellan 11 och 21 procent och förpackningspapper med 11 procent, framförallt på exklusiv kartong. Frågan är om skogsindustrin på nytt bygger upp en överkapacitet som kommer att leda till dålig lönsamhet på sikt.

”Visst kan det komma att bli visst överutbud när den nya kapaciteten ska ut på marknaden 2016-2017. Men investeringarna är i många fall kvalitetshöjande så vi tror vi att den nordiska massaindustrin kommer att vara konkurrenskraftig även på medellång sikt. Dock sker investeringarna i befintliga produktsegment som avancerade förpackningar och massa. Nästa generations skogsprodukter lyser ännu med sin frånvaro”, säger Johan Freij.

Nyhetsbrevet Skog & Ekonomi produceras av Danske Bank Sverige Skog & Lantbruk och utkommer fyra gånger per år. Brevet är riktat till yrkesverksamma i branschen samt skogsägande privatpersoner och innehåller bland annat en ekonomisk analys av läget för skog och skogsprodukter, aktuell information från tongivande aktörer inom näringen, nyheter och handfasta tips till skogsägare.
Läs tidigare upplagor av Skog & Ekonomi i arkivet

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Freij
Affärsområdeschef Skog och Lantbruk, Danske Bank Sverige 
0752-48 12 61, 070-510 52 75
johan.freij@danskebank.se 

Ulrika Westin
Kommunikationschef, Danske Bank Sverige 
0708-49 35 43
ulrika.westin@danskebank.se 

Danske Bank i Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med över 400 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har ett 50-tal bankkontor och sex regionala Finanscenter och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank.