Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Bank Sverige Årsresultat 2016

Kraftbesked från Danske Bank Sverige

  • Rörelseresultat ökade med 25 procent
  • Fortsatt stark kund- och volymtillväxt
  • Årets Bank för andra året i rad

Danske Bank Sverige levererade ett rörelseresultat före skatt på 5 389 mkr, vilket är en ökning med 25 procent jämfört med samma period föregående år. Samtliga affärsområden utvecklades positivt med fler kunder och ökad affärsvolym. Bankens totala intäkter ökade med 15 procent jämfört med samma period förra året. 

Det är framförallt ett ökat räntenetto och stigande handelsintäkter som har bidragit till det positiva resultatet. Ökningen i räntenetto är främst relaterat till högre utlåningsvolymer som ökade med 13 procent jämfört med samma period föregående år. Trots ett tufft marknadsläge med minusräntor så har inlåningsvolymen ökat med 12 procent. Danske Markets fortsätter sin positiva utveckling från 2015 och levererar ytterligare ett starkt helårsresultat. Ökade kundaktiviteter till följd av den volatila marknaden tillsammans med strategiska företagsaffärer bidrog till att handelsintäkterna och övriga intäkter utvecklades mycket positivt. Bankens starka tillväxt bidrog till att kostnaderna under perioden ökade med 7 procent. Kreditförlusterna under perioden låg mycket nära nollnivå.

Ann Krumlinde, vd Danske Bank Sverige, kommenterar:
”Det har varit ett mycket framgångsrikt år för Danske Bank i Sverige, både när det gäller resultat, volymtillväxt och inflöde av nya kunder. Året avslutades med att vi för andra året i rad blev utsedda till Årets Bank vilket är en bekräftelse på att vi stärker vår position. Den digitala utvecklingen går med en rasande fart och vi anpassar ständigt vår organisation så att vi på ett effektivt sätt ska kunna fortsätta leverera tjänster som överträffar våra kunders förväntningar. Vi går stärkta ur 2016 och ser med stor tillförsikt fram emot ett spännande 2017”, säger Ann Krumlinde, vd för Danske Bank Sverige.

Finansiell översikt Danske Bank Sverige 

Resultaträkning
Mkr
2017 jan-juni2016 jan-juni%2017 Kv 22017 Kv1

%

Räntenetto3 1522 611211 5961 5573
Privisionsnetto8456513045938619
Handelsintäkter*1 0271 112-8500527-5
Övriga intäkter1015-3363100
Summa rörelseintäkter5 0344 389152 5612 4734
Kostnader-1791-16777-922-8696
Resultat före kreditförluster3 4232 712201 6391 6042
Kreditförluster48-19-2325-8
Rörelseresultat3 2912 693221 6621 6292
Skatt-727-47154-366-3611
Periodens resultat2 5642 222151 2961 2682
Utlåning, mdr311283103113013
Inlåning, mdr1451192214512714

*Danske Bank Markets räntenetto och provisionsnetto är redovisat under posten handelsintäkter.

Turbulent omvärld
2016 var ett år av stora politiska överraskningar med Brexit och valet av Trump som de mest utmärkande händelserna. De finansiella marknaderna, i synnerhet aktiemarknaderna, trotsade emellertid den politiska oron och utvecklades överlag starkt. Den fortsatt låga inflationen har tvingat Riksbanken till en allt mer aggressiv penningpolitik under loppet av 2016.  Trots en turbulent omvärld stärkte affärsområdet Företag och Institutioner sin position ytterligare genom flera strategiska transaktioner under året. Banken var arrangör vid flera strategiska emissioner och i november erbjöd banken för första gången ett grönt banklån som var mer förmånligt än ett traditionellt banklån.

Nöjda kunder
Danske Bank arbetar kontinuerligt med att mäta och förbättra kundnöjdheten. 
I den årliga bankundersökningen från Svenskt Kvalitetsindex var Danske Bank den enda banken som ökade i kundnöjdhet bland privatkunder. TNS Sifo Prospera mäter kundnöjdheten hos professionella investerare och utvärderar hur finansmarknadens största företag och institutioner ser på bankerna inom 23 olika discipliner. Danske Bank placerar sig på en stabil andra plats inom sju discipliner och ligger i topp inom ibland annat Cash Management, Valuta- och Räntehandel och Trade Finance.

Nya digitala tjänster
Under året har en mängd olika nya digitala tjänster lanserats som bland annat innebär att våra företagskunder kan utföra digitala avtalssigneringar. Antalet e-möten ökade markant under året och är något som uppskattas av bankens privatkunder. Det automatiserade lånelöftet som introducerades under året innebär att kunderna omedelbart får ett lånelöfte till exempel vid en pågående budgivning. Av de som har ansökt om lånelöfte digitalt har ca 60 procent erhållit löfte. Med Bank-ID går det nu också snabbt och enkelt att bli kund direkt via bankens webbplats. 

Fler långsiktiga partnerskap
Bankens mål är att ständigt utveckla och skapa kundvärde. Därför har ett flertal långsiktiga partnerskap inletts under året med bland annat Saco och TCO som tillsammans organiserar cirka 2 miljoner medlemmar.  Avtalet med Saco som tecknades i början av året har bidragit till ett inflöde av nya privatkunder. Som en följd av avtalet med Saco tecknades i slutet av året även ett ramavtal med TCO som träder i kraft i april 2017.

Genom ett samarbete med belöningsappen Wrapp kommer bankens privatkunder inom kort ges möjlighet att ta del av personliga erbjudanden och återbäring när de handlar med sitt bank- eller kreditkort hos Wrapp-anslutna butikskedjor och handlare.

I oktober lanserade Danske Bank och SUP46 den digitala plattformen TheHub.se, som ska underlätta för startups att rekrytera talanger, hitta investerare och erbjuda verktyg i form av best practice.  Med satsningen vill Danske Bank stödja entreprenörer i deras tillväxtresa och bidra till ökad tillväxt och gynna innovationskraft. I slutet av året hade plattformen haft ca 37 000 unika besökare med närmare 900 start-ups som sökt investerare.

Etablering av Danske Hypotek
En formell ansökan att starta ett hypoteksbolag i Sverige lämnades in till  Finansinspektionen under andra kvartalet 2016.  Arbetet går enligt plan och etableringen bedöms vara på plats under 2017.

Danske Bank-koncernens finansiella resultat
I dag publicerar Danske Bank sitt finansiella resultat för helåret 2016. För ytterligare information, vänligen se www.danskebank.com/reports.

Danske Bank Sveriges årsresultat 2016

För mer information, vänligen kontakta:
Ann Krumlinde
VD Danske Bank Sverige
0752-48 02 14
ann.krumlinde@danskebank.se

Anna Sundblad
Presschef, Danske Bank Sverige
070-644 01 40
anna.sundblad@danskebank.se

Danske Bank i Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med över 400 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har ett 50-tal bankkontor och sex regionala Finanscenter och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank.